פרשת השבוע

פרשת השבוע – עלון לשבת ישיבת ברסלב “נצח מאיר”

העלון השבועי על פרשת השבוע של חסידות ברסלב,
מבוסס על השקפה התעוררות התחזקות,
עיצות מעשיות ודרך חיים, יקרים וחשובים לעבודת ה’ –
לבעלי תשובה חרדים דתיים למיניהם וכל אדם שרוצה לאמץ לידו דרך חיים
בשמחה ואמונה על פי דרכו של רבי נחמן מברסלב
אשרי המאמצם !

פרשת השבוע “שי עולמות”

הוא עלון שבועי של ישיבת ברסלב
היוצאת כבר עשור שנים, ובו לקט פנינים וחידושים מעוררים על פי הפרשת השבוע
פרסום שבועי על פי סדר הפרשה,
והוא מכיל שיחות מוסר מעוררות עם הכוונה ודעת תורה בכל הנושאים, הפרטיים והכלליים,
בחיי היום יום של כולנו הן בעניני פרנסה ,שלום בית, עבודת השם ועבודת המידות, תפילה,
השקפה ודעת תורה, חינוך הילדים, ועיצות מעשיות עם הכוונה וייעוץ על פי דעת רבינו רבי נחמן מברסלב.

מאת ראש מוסדות ברסלב
הרה”ח שמעון יוסף הכהן ויזנפלד שליט”א
ראש ישיבת “נצח מאיר”.

תן פרנסה ליהודי – זה חלק מאהבת ישראל!

תן פרנסה ליהודי – יש בזה הלכות אפילו אם זה קצת יותר יקר ועד כמה? בכל אופן כדי להשקיע בזה כי זה חלק ממצוות אהבת ישראל! כנסו לקרוא פרשת בהר. תן פרנסה ליהודי (ויקרא כה-יד) “וכי תמכרו ממכר לעמיתך, או…

קרא עוד...

קדושים תהיו – ותרחיקו מעליכם את הבעלי תאוות והסוטים מדרך השם

וזהו (ויקרא כ-טו, טז) “ואיש אשר יתן שכבתו בבהמה – מות יומת. ואישה אשר תקרב אל כל בהמה לרבעה אותה – והרגת את האישה”. קדושים תהיו – ותרחיקו מעליכם את הבעלי תאוות והסוטים מדרך השם והנה כתיב (בפרשה זו, לעיל…

קרא עוד...

מדריך קצר לשלום בית לאישה כשרה – 10 דקות קריאה ותפילה

מדריך לשלום בית לאישה כשרה – 10 דקות קריאה ותפילה מתוך פרשת השבוע מצורע – מאת ראש ישיבת נצח מאיר ירושלים. (ויקרא יד-ב) “זאת תהיה תורת המצׂרע ביום טהרתו”. מדריך קצר לשלום בית לאישה כשרה ידוע ומפורסם מהמציאות שמסתמא האישה…

קרא עוד...

ביום הדין ידונו את האדם על ה”שליטה עצמית” שהייתה לו

תקציר: פרשת השבוע תזריע : ביום הדין ידונו את האדם על ה”שליטה עצמית” שהייתה לו, ואדם לא יוכל להתחמק בטענות “עבר עלי, הייתי בקטנות”… אמאל’ה אז מה עושים? שליטה עצמית | פרשת תזריע (ויקרא יב-ב. וכו’) “אישה כי תזריע וילדה..…

קרא עוד...

אתה שמח או מתקמצן להוציא כסף על מצוות?

(ויקרא ו-ב) “צו את אהרן… זאת תורת העולה”. פרש”י אין ‘צו’ אלא לשון זירוז מיד ולדורות. אמר רבי שמעון ביותר צריך הכתוב לזרז במקום שיש בו חסרון כיס (כלומר הוצאות כספיות). והוא מחז”ל בתורת כהנים (פרשתא א-א). וזה בחי’ מ”ש…

קרא עוד...

עדינות הנפש היא שורש נשמת היהודי ובני תורה

עדינות הנפש היא שורש נשמת היהודי, וכמה צער ‘היה ויש’ כשרואים דמויות עם תורה אבל בדיבור גס ובהתנהגות טבעית (שלא בשעת ההצגות לעיני רבים, או רבנים) מאד גסה. עדינות הנפש: (ויקרא-א-א) “ויקרא אל משה וידבר ה’ אליו מאוהל מועד”. ואמרו…

קרא עוד...

מי יכול להתגאות בהצלחה ובכישרונות שלו?!?

במה יש להתגאות בהצלחה או בכישרונות של האדם? הכל מתנת שמיים! פרשת השבוע על פי תורתו והשקפתו של רבי נחמן מברסלב – ישיבת ברסלב ירושלים! (שמות מ – יז , יח) “ויהי בחודש הראשון בשנה השנית באחד לחודש הוקם המשכן.…

קרא עוד...

מה זה עונג שבת בשבילך?

מה זה עונג שבת עבורכם? איך אתם מעבירים את השבת ? כנסו לשמוע מראש ישיבת ברסלב כמה דברים מעוררים ומחזקים ליישב את הדעת ולנצל את החיים. עונג שבת (שמות לה-ב) “וביום השביעי יהיה לכם קודש, שבת שבתון לה'”. “שבת-שבתון לה'”,…

קרא עוד...

הסוד של נתינת מחצית השקל – קצת זה גם טוב!

מחצית השקל | קצת זה גם טוב! (שמות ל-יג) “זה יתנו מחצית השקל בשקל הקודש.. מחצית השקל תרומה לה'”. לכאורה הוא פלא גדול למה מחצית וחצי, למה לא שלם? וכי לא היה להם שקל שלם, ובפרט שהוא תרומה חד פעמית…

קרא עוד...

גודל וחשיבות עשיית המצווה בעצמו | פרשת תצוה

(שמות כז-כ) “ואתה תצוה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך”. אמרו חז”ל (מדרש הגדול כאן) מה תלמוד לומר “ואתה תצוה”?לפי שנאמר (שמות כה-כג) ועשית שולחן, ועשית מנורת זהב (שם שם, לא) ואת המשכן תעשה (שם כו-א) שומע אני…

קרא עוד...

תזהרו לא לאבד חיי נצח | מה התכלית ?

פרשת השבוע משפטים – תזהרו לא לאבד חיי נצח | מה התכלית ? (שמות כא- ו, ז) “ואם אמור יאמר העבד, אהבתי את אדוני את אשתי ואת בני.. והגישו אל האלקים ורצע את אזנו במרצע”. תזהרו לא לאבד חיי נצח…

קרא עוד...

קנאה לא תביא לך אושר בחיים | פרשת השבוע יתרו

וזהו (שמות יח-יא) “עתה ידעתי כי גדול ה’ מכל האלקים, כי בדבר אשר זדו עליהם”. ופרש”י כתרגומו [וז”ל ארי בפתגמא דחשיבו מצראי למידן ית ישראל, ביה דנינון ע”כ] במים דמו לאבדם, והם נאבדו במים. ע”כ. וכן אמרו חז”ל (סוטה יא.)…

קרא עוד...

כמה מילים על דרכי החזרה בתשובה | פרשת בשלח

(שמות יד-ד) “ואכבדה בפרעה ובכל חילו, וידעו מצרים כי אני ה'”. ושוב להלן בפסוקים (יז, יח) ואכבדה בפרעה ובכל חילו ברכבו ובפרשיו. וידעו מצרים כי אני ה’, בהכבדו בפרעה ברכבו ובפרשיו. וכתיב (לעיל ט-כז) וישלח פרעה ויקרא למשה ולאהרן ויאמר…

קרא עוד...