פרשת השבוע

פרשת השבוע – עלון לשבת ישיבת ברסלב “נצח מאיר”

העלון השבועי על פרשת השבוע של חסידות ברסלב,
מבוסס על השקפה התעוררות התחזקות,
עיצות מעשיות ודרך חיים, יקרים וחשובים לעבודת ה’ –
לבעלי תשובה חרדים דתיים למיניהם וכל אדם שרוצה לאמץ לידו דרך חיים
בשמחה ואמונה על פי דרכו של רבי נחמן מברסלב
אשרי המאמצם !

פרשת השבוע “שי עולמות”

הוא עלון שבועי של ישיבת ברסלב
היוצאת כבר עשור שנים, ובו לקט פנינים וחידושים מעוררים על פי הפרשת השבוע
פרסום שבועי על פי סדר הפרשה,
והוא מכיל שיחות מוסר מעוררות עם הכוונה ודעת תורה בכל הנושאים, הפרטיים והכלליים,
בחיי היום יום של כולנו הן בעניני פרנסה ,שלום בית, עבודת השם ועבודת המידות, תפילה,
השקפה ודעת תורה, חינוך הילדים, ועיצות מעשיות עם הכוונה וייעוץ על פי דעת רבינו רבי נחמן מברסלב.

מאת ראש מוסדות ברסלב
הרה”ח שמעון יוסף הכהן ויזנפלד שליט”א
ראש ישיבת “נצח מאיר”.

פרשת השבוע ויצא

היוצא לדרך יתפלל תפילת הדרך ויתפלל שיחזור לביתו לשלום. (מכל הבחינות שלם בגופו שלם בכל ענינים הגשמיים, ובודאי שצריך להתפלל שיחזור בשלום מבחינה רוחנית). בס”ד’ ירושלים עיה”ק תו”ת בב”א. יום ו’ עש”ק לפרשת השבוע ויצא לכבוד… אחדשה”ט! בעזרת השי”ת אכתוב לך…

קרא עוד...

פרשת השבוע תולדות

שמחה הוא עולם החירות, שזה שורש הבריאה כנודע וכמבואר בדברי רבינו ז”ל רבי נחמן מברסלב (שיחות הר”ן – מג) שע”י שאדם שמח, עי”ז הוא יכול להחיות אדם אחר וזה בחי’ פרשת השבוע “תולדות”, תולדת חסר כתיב תו-לְדת,  כי להחיות ולשמח יהודי ולעשות עמו חסד…

קרא עוד...

פרשת השבוע חיי שרה

בס”ד, ירושלים  עיה”ק תו”ת בב”א. יום ו’ עש”ק…  פרשת השבוע חיי שרה לכבוד…אחדשה”ט ! בעזהי”ת אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע חיי שרה. להורדת העלון השבועי של הישיבה בקבצי PDF להדפסה לחץ כאן >> חיי שרה וזהו (בראשית כג, א) “ויהיו חיי…

קרא עוד...

פרשת השבוע וירא

בס”ד, ירושלים עיה”ק תו”ת בב”א. יום ו’ עש”ק לסדר פרשת השבוע וירא לכבוד…אחדשה”ט ! בעזהי”ת אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע פרשת וירא. להורדת עלון השבוע בקבצי PDF לחץ כאן >> 298-פרשת וירא וזהו (בראשית יח, א) “וירא אליו ה’ באלוני ממרא”…

קרא עוד...

פרשת השבוע לך לך

בס”ד, ירושלים  עיה”ק  תו”ת  בב”א. יוםו’ עש”ק  לסדר פרשת השבוע  לך לך לכבוד… אחדשה”ט! בעזהי”ת אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע, וזהו (בראשית יב-א) “ויאמר ה’ [אל אברם] לך לך”. אשרי מי שספון וטמון באוהלה של תורה, ועוסק באורייתא בחשק…

קרא עוד...

בראשית

בראשית : וזהו (בראשית א-א) “בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ”. גודל מעלת החכמה והשתמשות בשכל באופן המועיל  לעבודת ה’ ועשיית רצונו יתברך גלוי וידוע ומפורסם, וכן להיפך גודל גנאי הטיפשות, והעצלות להשתמש בשכל גם כן ידועים ומפורסמים. במעלת…

קרא עוד...

וזאת הברכה

פרשת השבוע וזאת הברכה עלון שבועי של ישיבת ברסלב “נצח מאיר” מאת הרה”ח ויזנפלד שליט”א ראש מוסדות ברסלב וזאת הברכה – עלון שבועי על פרשת השבוע להורדה והדפסה בקבצי PDF

קרא עוד...

האזינו

בס”ד, ירושלים עיה”ק תו”ת בב”א. יום ו’ עש”ק לס’ האזינו לכבוד…אחדשה”ט! בעזהי”ת אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע האזינו פרשת השבוע האזינו וזהו: (דברים לב- א) “האזינו השמים-ואדברה”. בנוהג שבעולם שכל אחד חושב שהוא מבין ענין, ומבין בכל נושא, ועל כל…

קרא עוד...

קיבוץ ראש השנה

ראש השנה שלי עולה על הכל. בס”ד, ירושלים עיה”ק תו”ת בב”א, לכבוד … אחדשה”ט! ראש השנה ימי ראש השנה הקדושים ממשמשים ובאים, כי בא, כי בא לשפוט הארץ (תהלים צו- יג), ורעד אימה ופחד. ומי הצדיק אשר בארץ שיוכל לומר שימי אלול…

קרא עוד...

שבח ארץ ישראל

בס”ד, ירושלים עיה”ק תו”ת בב”א. יום ו’ עש”ק לסדר פרשת השבוע כי תבוא לכבוד… אחדשה”ט! בעזרת ה’ אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע כי תבוא. וזהו (דברים כו, א) “והיה כי תבא אל הארץ אשר ה‘ אלקיך נותן לך נחלה, וירישת וישבת…

קרא עוד...

פרשת השבוע כי תצא

בס”ד, ירושלים עיה”ק תו”ת  בב”א. יום  ו’ עש”ק לסדר פרשת השבוע כי תצא לכבוד… אחדשה”ט! בעזרת הי”ת אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע כי תצא. וזהו (דברים כא, י) “כי תצא למלחמה על אויביך ונתנו ה’ אלקיך בידך”. כי צריך…

קרא עוד...

ענייני תסרוקות ושיער

תסרוקות ושיער על פי ההלכה והחסידות בס”ד, ירושלים עיה”ק תו”ת בב”א. יום ו’ עש”ק לסדר פרשת השבוע שופטים לכבוד…אחדשה”ט! בעזהי”ת אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע. וזהו (דברים טז-יח)“שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך“. אל תיקרי שעריך אלא שעריך בשין שמאלית. כי…

קרא עוד...

פרשת השבוע ראה

פרשת השבוע ראה | הלשון 'ראה', תמוה, וע"כ מעניין ונדיר, ומה טיבו כאן? אלא שהפסוק קורא לנו רק לפתוח עיניים ולראות על הנעשה בעולם, ועל הנעשה סביב האדם, ולראות איך מתקיים בפשטות גמורה הכתוב, "ראה, אנכי נתן לפניכם היום ברכה…

קרא עוד...