HELP – משפצים את הישיבה

משדרגים את התנאים בישיבה

בעקבות ריבוי הבחורים בישיבה

שבאים ללמוד יהדות (במסירות נפש ממש…) בשמחה בטעם ודעת רבינו נחמן מברסלב

אחרי 25 שנה שהישיבה קיימת בתנאים קשים…

הזמנו היום ארונות ל- 4 חדרים בעלות של 15,000ש"ח

מצורפת הקבלה על עלות החומרים עץ מסילות וכו'…

מי שרוצה להנציח שמות לעילוי נשמה / או לתרום לזכותו

אנחנו בטוחים שגודל המצווה של אחזקת בני תורה

חבר'ה בעלי תשובה רציניים – שבאו למסור נפשם על לימוד התורה ודרכי היהדות בשמחה…

על פי דרכו השמחה והשפוטה של רבינו נחמן מברסלב

יעמוד לתורמים ובני ביתם להתברך ולהיוושע בכל – יותר מסכל סגולה אחרת

כי תומכי אורייתא הם מקיימי התורה בגופם ובממונם והם גדולים במעלה יותר מלומדי התורה עצמם

(עיין מכתב של ראש הישיבה תומכי אורייתא)

ולהיות להם עזר ומגן – לחיי עולם הזה ובטח לעד ולנצח נצחיים יראו באור פני השכינה הקדושה והצדיקי אמת….

לתרומות והנצחה

כל ארון שמשמש בחור אחד עלותו 1,000ש"ח * 15 ארונות (בחורים) = 15,000ש"ח

לכל ארון בשימוש של בחור אחד יהי מונצח השם להזכירו כל ימי שימושו בארון

תעשו בעצמכם חשבון – איזה זכות יהיה לכם – זכות לעשרות שנים… 24 שעות ביממה

התרומות מוכרות לצרכי החזרי מס' סעיף 46.

ישיבת ברסלב מאיר הרב סלנט 7 ירושלים

צלצלו עמיאל המנהל 050-4161022

www.breslevmeir.com/donate

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה