פרשת בראשית

פרשת השבוע

בראשית – זה להבין שאין זמן, העולם הזה חולף ועובר

פרשת השבוע בראשית (בראשית א-א) "בראשית ברא אלקים". איתא בתקוני זוהר הקדוש (הקדמה-דף טז.) בראשית – (אותיות) "בא תשרי". כי חודש תשרי הוא תחילת השנה, ומלא וגדוש בתיקונים נפלאים ונוראים. ראשון לכולם הוא ראש השנה שהשי"ת יושב על כסא רם…

קרא עוד...
פרשת השבוע

בראשית – GENESIS | לחיות כיהודי פשוט בלי קושיות וחקירות

(בראשית א-א) "בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ". כמה טוהר (purity), כמה קדושה, כמה אמונה כמה אמת, כמה טוב אמיתי וניצחי במילים הראשונות של תורתינו הקדושה. (בראשית – In the beginning… – At the GENESIS…), געוואלד, געוואלד, כמה צריכים…

קרא עוד...
פרשת השבוע

בראשית הוא הרצון – הן בעבודת השם והן בשאר הנושאים | פרשת בראשית

וזהו (בראשית א-א) "בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ, והארץ היתה תוהו ובוהו"… הרבה אנשים יש להם רעיונות נפלאים של מפעלים רוחנים או גשמיים אדירים, אלא שבין הרעיון להקמתו יש כברת דרך ארוכה ולא פשוטה עם הרבה מניעות ומכשולים…

קרא עוד...
פרשת השבוע

האור הרוחני הוא חמצן לנשמה | פרשת בראשית

וזהו (בראשית א-ד) "וירא אלקים את האור כי טוב". האור הרוחני הוא חמצן לנשמה | פרשת בראשית. אמנם החושך יש לו מעלות משלו, כי לפעמים במקום חשוך או חשוך למחצה – אדם מקבל השראה או יש לו יישוב הדעת, וע"כ…

קרא עוד...
פרשת השבוע

פרשת השבוע בראשית | חיי נישואים ושלום בית

וזהו (בראשית ב-יח) "ויאמר ה' אלקים לא טוב היות האדם לבדו ויעשה לו עזר כנגדו". פרשת השבוע בראשית | חיי נישואים ושלום בית עזר וכנגדו – הם שני מושגים הסותרים לכאורה אחד את השני (תרתי דסתרי), ועל זה אמרו חז"ל…

קרא עוד...