פרשת השבוע לך לך

פרשת השבוע

אעשך לגוי גדול – אל תתנו למדינה לחנך אתכם כמו גויים!

(בראשית יב – א, ב) "לך…אל הארץ אשר אראך, ואעשך לגוי גדול". ידוע ומפורסם בתולדות עם ישראל שההשכלה הארורה עשתה שַמות וחורבן גדול בעם ישראל, וכן תלמידיהם וצאצאיהם, הרפורמה והציונות. וההיסטוריה הארוכה עם תנועות הטמאות הנ"ל, נמשכים עד עצם היום…

קרא עוד...
פרשת השבוע

התחזקות

פרשת השבוע לך לך מאת ראש ישיבת ברסלב : כולם צרכים את ההתחזקות של רבי נחמן מברסלב בין קטנים בין גדולים. התחזקות | פרשת לך לך בס"ד. ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר לך לך לכבוד… אחדשה"ט! בעזרת…

קרא עוד...
פרשת השבוע לילדים

פרשת השבוע לילדים לך לך

פרשת השבוע לילדים לך לך הקב"ה ניסה את אברהם בעשרה ניסיונות , כדי לבדוק עד כמה הוא אוהב ומקיים את ציווי ה', ואברהם אכן עמד בכולם בשלימות ! אחד הנסיונות היה "לך לך" – ה' מצווה את אברהם אבינו לעזוב…

קרא עוד...
פרשת השבוע

פרשת השבוע לך לך – כללים בקירוב רחוקים

לכבוד… פרשת השבוע לך לך, וזהו (בראשית יב-ה) "ויקח אברהם.. ואת הנפש אשר עשו בחרן". איזה נפשות עשו? פרש"י (והוא מחז"ל בב"ר לט-יד) שהכניסן תחת כנפי השכינה, אברהם מגייר את האנשים, ושרה מגיירת הנשים, ומעלה עליהם הכתוב כאילו עשאום. פרשת…

קרא עוד...
פרשת השבוע

שכנים | פרשת השבוע לך לך

לא בחינם אנחנו מתפללים כל יום ויום "יהי רצון מלפניך יאו"א שתצילני היום ובכל יום מעזי פנים ומעזות פנים, מאדם רע, מיצר הרע, מחבר רע, ומשכן רע. ואמרו חכמינו ז"ל: אוי לרשע אוי לשכינו, טוב לצדיק טוב לשכינו. ואמרו חכמינו ז"ל…

קרא עוד...
פרשת השבוע

תפסיק להיות מגושם | פרשת השבוע לך לך

  פרשת השבוע לך לך ! בס"ד, לכבוד… אחדשה"ט ! אכתוב לך איזה גרגיר (חידוש על פרשת השבוע) על פרשת השבוע לך לך. (בראשית יב, א) "ויאמר ה' אל אברם לך לך מארצך, וממולדתך, ומבית אביך". נ"ל שרומז לו כאן ג'…

קרא עוד...
פרשת השבוע

לימוד התורה | פרשת לך לך

לימוד התורה | פרשת השבוע לך לך. בס"ד, ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר פרשת השבוע לך לך. לכבוד..אחדשה"ט! בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע, וזהו (בראשית יב-א) "ויאמר ה'.. לך לך". הנה מקומו הטבעי והקבוע של…

קרא עוד...
פרשת השבוע

פרשת השבוע לך לך

בס"ד, ירושלים  עיה"ק  תו"ת  בב"א. יוםו' עש"ק  לסדר פרשת השבוע  לך לך לכבוד… אחדשה"ט! בעזהי"ת אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע, וזהו (בראשית יב-א) "ויאמר ה' [אל אברם] לך לך". אשרי מי שספון וטמון באוהלה של תורה, ועוסק באורייתא בחשק…

קרא עוד...
ברסלב מאיר כללי

לך לך

לכבוד… אחדשה"ט! בעזרת ה' אכתוב לך פנינה הקשורה לפ' השבוע.   כוח המחשבה   (בראשית יב-א) "ויאמר ה' אל אברם לך לך מארצך וגו' (שם ה) ויצאו ללכת ארצה כנען, ויבואו ארצה כנען" כי מבואר בדברי רבינו ז"ל (ליקוטי מוהר"ן קמא,…

קרא עוד...