פרשת ויקהל

פרשת השבוע

איך לסדר את היום כדי להתקדם בעבודת השם | פרשת ויקהל

(שמות לו-א) "וכל איש חכם לב אשר נתן ה' חכמה ותבונה בָּהֵמָה, לדעת לעשות את כל מלאכת הקודש, לכל אשר ציוה ה' ". צריך הרבה יישוב הדעת וסייעתא דישמיא לדעת איך לסדר סדר היום בעבודת ה', כי המלאכה רבה מאד…

קרא עוד...
פרשת השבוע

אהבת ישראל – אל תשנא את אחיך רק את הרע שנדבק בו !

אהבת ישראל מושג כל כך נחוץ בימינו מריבות שמאל ימין חולנים דתיים בפני הבית ומחוץ… לראש הישיבה יש מלא מארים ועיצות איך באמת לאהוב כל אחד מישאל והדבר העיקרי הוא שאני לא שונא את אחי רק את הרע שנדבק בו…

קרא עוד...
פרשת השבוע

מה זה עונג שבת בשבילך?

מה זה עונג שבת עבורכם? איך אתם מעבירים את השבת ? כנסו לשמוע מראש ישיבת ברסלב כמה דברים מעוררים ומחזקים ליישב את הדעת ולנצל את החיים. עונג שבת (שמות לה-ב) "וביום השביעי יהיה לכם קודש, שבת שבתון לה'". "שבת-שבתון לה'",…

קרא עוד...
פרשת השבוע

זאת חכמה ומלאכה גדולה להיות כמו בהמה | פרשת השבוע ויקהל

יש בעבודת השם עבודה להיות כמו בהמה – נשמע מוזר נכון? הרי כל עבודתינו היא לצאת מהתאוות והמידות הרעות שאנחנו מתנהגים כמו הבהמות, אז מה הקטע להיות כמו בהמה? כנסו לקרוא ולהחכים – פרשת השבוע ראש ישיבת נצח מאיר !…

קרא עוד...
פרשת השבוע

קיום התורה בלי קיצוניות יתר רק בנועם ודקדוק הלכה

וזהו (שמות לה-א) "ויקהל משה את כל עדת בני ישראל, ויאמר אליהם, אלה הדברים אשר ציוה ה' לעשות אותם". קיום התורה בלי קיצוניות יתר רק בנועם ודקדוק הלכה כלומר רצון הוא שתעשו את המצוות בדיקדוק ההלכה כמו שקיבלנו מהר סיני,…

קרא עוד...
פרשת השבוע

כבוד השבת להיות בשמחה

כמה מעלות מחכמינו ז"ל על כבוד השבת ושמירתה… כבוד השבת | לקט מחכמי ישראל אמרו חכמינו ז"ל (ברכות נז:) שיום שבת קודש הוא מעין עולם הבא, ואמרו (ירושלמי ברכות פ"ב ה"ח) ברכת ה' היא תעשיר (משלי י-כב) – זו ברכת…

קרא עוד...
פרשת השבוע

שמירת שבת – זמן להתבונן על החיים

שמירת שבת ואיסורי שבת הם מתנה מאת השם יתברך להתבונן על החיים, כי ששת ימים עושים מלאכה עובדים עסוקים, אבל ביום השביעי הוא כולו קודש כולו אלוקות לדבוק בתכלית הנרצה לחיי נצח… כנסו, ראש ישיבת ברסלב יאיר לכם את השבת……

קרא עוד...
ברסלב מאיר כללי

לשם שמים | לשם יחוד קוב"ה ושכינתיה

לשם שמים | לשם יחוד קוב"ה ושכינתיה והכלל הוא שאסור לקיים המצוות וההלכות ושאר מעשים טובים – כמצוות אנשים מלומדה, אשר על כך התרעמו בעולמות העליונים כדברי הנביא (שם), וכדאיתא בספר חסידים : כשהוא נוטל ידיו, או שמברך ברכת המזון או…

קרא עוד...