פרשת ויקהל

  • ישיבת ברסלב,הרב שמעון יוסף הכהן,צדיק,הרב

    לשם שמים | לשם יחוד קוב”ה ושכינתיה

    לשם שמים | לשם יחוד קוב”ה ושכינתיה והכלל הוא שאסור לקיים המצוות וההלכות ושאר מעשים טובים – כמצוות אנשים מלומדה, אשר על כך התרעמו בעולמות העליונים כדברי הנביא (שם), וכדאיתא בספר חסידים : כשהוא נוטל ידיו, או שמברך ברכת המזון או…

    קרא עוד...