פרשת צו

פרשת השבוע

לעבוד את השם יתברך באש והתלהבות | פרשת צו

(ויקרא ו, ז) "אש תמיד תוקד על המזבח, לא תכבה". לעבוד את השם יתברך באש והתלהבות | פרשת צו האדם לא נאצל ולא נברא ולא נוצר ולא נעשה, כי אם לעבוד עבודת הבורא ולהתקרב אליו יתברך מה יותר. ובעבודת ה'…

קרא עוד...
פרשת השבוע

אתה שמח או מתקמצן להוציא כסף על מצוות?

(ויקרא ו-ב) "צו את אהרן… זאת תורת העולה". פרש"י אין 'צו' אלא לשון זירוז מיד ולדורות. אמר רבי שמעון ביותר צריך הכתוב לזרז במקום שיש בו חסרון כיס (כלומר הוצאות כספיות). והוא מחז"ל בתורת כהנים (פרשתא א-א). וזה בחי' מ"ש…

קרא עוד...
פרשת השבוע

השבח של עם ישראל שעושים בלי חכמות את רצון השם וצדיקיו | פרשת צו

עלון לשבת – פרשת השבוע צו להורדה והדפסה. וזהו (ויקרא ח-לו) "ויעש אהרן ובניו את כל הדברים אשר ציוה ה' ביד משה". השבח של עם ישראל שעושים בלי חכמות את רצון השם וצדיקיו | פרשת צו ופרש"י להגיד שבחן שלא…

קרא עוד...
פרשת השבוע

בגדים ומידות האדם

וזהו (ויקרא ו-ג) "ולבש הכהן מִדו בַד". בגדים ומידות האדם | פרשת צו "מִדו" היינו בגדוֹ, כי 'מד' הוא בגד. וכמ"ש (שמואל-כ,ח) ויואב חגור מדו, וכן פירש שם הרד"ק מדו-ׁלבושו, ע"כ. וקרי ליה הפסוק ללבושו. מדו, משום שהבגדים של האדם…

קרא עוד...
פרשת השבוע

עדינות הנפש | יסודות ביהדות

עדינות הנפש הם יסודות והתחלה בעבודת השם ולימוד התורה, כי דרך ארץ קדמה לתורה. וגסות הרוח הנקראת "צבר" קקטוס עוקצני הם הרס הנפש של איש הישראלי והשם יתברך שונאם . ראש ישיבת ברסלב מדבר על יסודות המידות הטובות – פרשת…

קרא עוד...
פרשת השבוע

כל ישראל ערבים זה לזה

כל ישראל ערבים זה לזה, וכל אחד מאתנו מחוייב לדאוג כפי יכולתו שכל יהודי ויהודי יתקרב להשי"ת ולעבודתו, ושלא יסטה מן הדרך המקובלת מאבותינו ורבותינו ז"ל עד משה רבינו, בבחינת (שה"ש א-ח) צאי לך בעקבי הצאן, ורעי את גדיותייך על משכנות…

קרא עוד...
ברסלב מאיר כללי

פרשת השבוע לילדים צו

פרשת השבוע לילדים צו "וכל דם לא תאכלו…" אכילת דם הוא דבר אסור, והאוכל עובר על איסור כרת (מיתה ידי שמיים). הדם הוא הנפש – התכונות החייתיות של בעלי החיים טבועות בדמן, וכדי שלא תעבורנה אלינו, אנו נזהרים מלאכול דם.…

קרא עוד...
פרשת השבוע

פרשת השבוע צו תשע"ב

ידוע כי כח ההתמדה בדבר שבקדושה – הוא כח אדיר, כגון בעסק ולימוד התורה, מי שיש לו שיעור קבוע באיזהו לימוד, ויתמיד בו, כגון פעם בשבוע באופן קבוע, תמיד ממש, או כגון לימוד שלומד בו יום יום כך וכך, כגון…

קרא עוד...