קנאה

פרשת השבוע

קנאה לא תביא לך אושר בחיים | פרשת השבוע יתרו

וזהו (שמות יח-יא) "עתה ידעתי כי גדול ה' מכל האלקים, כי בדבר אשר זדו עליהם". ופרש"י כתרגומו [וז"ל ארי בפתגמא דחשיבו מצראי למידן ית ישראל, ביה דנינון ע"כ] במים דמו לאבדם, והם נאבדו במים. ע"כ. וכן אמרו חז"ל (סוטה יא.)…

קרא עוד...
פרשת השבוע

מידת הקנאה נמצאת אצל כולנו לא רק אצל קורח | פרשת קורח

וזהו (במדבר טז-א,ג) "ויקח קרח.. ויקמו לפני משה.. ויאמרו.. רב לכם, כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם ה', ומדוע תתנשאו על קהל ה'". מודעת זאת בכל העולם שמידת הקנאה, היא מידה שפילה וגרועה מאד, והיא קיימת כמעט בכל אדם חוץ…

קרא עוד...
פרשת השבוע

מחלוקת, גאוה, כעס, קנאה ושנאה – הם מידות והנהגות מגונות שהורסות את החיים | פרשת קורח

וזהו (במדבר יז-ה) "ולא יהיה כקורח וכעדתו". מחלוקת, גאוה, כעס, קנאה ושנאה | פרשת קורח הנה מחלוקת, גאוה, כעס, קנאה ושנאה, הם חברים מְכַלֵי נפש האדם. והם מידות והנהגות מגונות עד מאד, ויש להתרחק מהם בתכלית. והרבה מאד קדמונים מנו…

קרא עוד...
פרשת השבוע לילדים

פרשת השבוע לילדים וישב | מידת קנאה

פרשת השבוע לילדים פרשת וישב  פרשת וישב | מידת קנאה יעקב אבינו אהב את כל בניו ובנותיו, אבל את יוסף שהיה יתום מאמו – אהב במיוחד. הוא תפר לו כתונת פסים של משי. שאר האחים קנאו ביוסף, וכאשר מקנאים במישהו…

קרא עוד...
פרשת השבוע

תפילה נגד קנאה | סגולה לבטל את הקנאה

תפילה נגד קנאה וסגולה מועילה לבטל את הקנאה : מידה רעה יש באדם והיא מידת הקנאה, והיא נמצאת גם אצל אנשים גדולים, וצריך לעבוד עליה קשה להרחיקה מעל האדם, כי היא מידה שהורסת ומשחתת את כל השמחת חיים, ולא נותנת…

קרא עוד...
ברסלב מאיר כללי

רק לומר תודה – כי החיים טובים – בלי קנאה

  רק לומר תודה – כי החיים טובים – בלי קנאה החיים הטובים בלי קינאה אין הרבה מילים לדבר פשוט לראות את הסרטון והדברים מדברים בפני עצמם !!!! ומי שמפנים ומבין ומודה על האמת – אז נשאר לו רק לומר…

קרא עוד...
פרשת השבוע

פרשת השבוע ראה | מה התכלית של העולם הזה ?

מה התכלית של העולם הזה עם כל תענוגותיו והנהותיו ? "ראה אנכי נותן לפניכם ברכה וקללה. את הברכה – אשר תשמעו אל מצוות ה' אלקיכם.. והקללה – אם לא תשמעו אל מצוות ה' אלקיכם וסרתם מן הדרך אשר אנכי מצווה אתכם". נמצא…

קרא עוד...
ברסלב מאיר כללי

ואהבת לרעך כמוך

אמר רבי עקיבא זה כלל גדול בתורה – ואהבת לרעך כמוך. בית המקדש נחרב על עוון שנאת חינם חוסר פירגונים ואהבת חינם – אז מי שרוצה להחיש ביאת משיח צידקנו ובנין בית המקדש, שיתפלל על אהבת חינם – שהיא מצווה…

קרא עוד...
פרשת השבוע

שלום ומלחמה | פרשת השבוע פנחס

שלום ומלחמה. מעניין אתכם 'דעת והשקפת התורה' מתי לצאת למלחמה ואיך צריך להגיב לערבים ולשכנים שמציקים ? וכמה להתמסר לשלום , האם בכל מחיר ? אזי במכתב של פרשת השבוע של ראש ישיבת ברסלב , הרה"ח ויזנפלד שליט"א , תמצאו…

קרא עוד...