שבת קוד

פרשת השבוע

פרשת השבוע יתרו

וזה בחי' "ויום השביעי שבת לה' אלקיך", שכל יום השביעי, שבת, צריך להיות קדוש כולו לה', כולו לעבודת ה', ולעסוק הרבה בתורה, ששבת הוא המבחן של הרצונות והרצינות של יהודי בעניני עבודת ה'. כי ביום הדין הגדול והנורא כשישאלוהו למה לא עסקת כל…

קרא עוד...