אם יש סדר – הכל בסדר !

תגידו הכל בסדר אצלכם ?

כשיש סדר, וכל דבר יש לו מקום וכל דבר נמצא במקומו – הכל יפה והכל עובד ופועל כראוי.

אבל כשאין סדר, כשאין לחפצים מקום מוגדר, ואפילו יש להם מקום, אבל לא שמים אותם על מקומם,

(והאי סדר בלאגן בלעז חוגג, והבילבול שולט, ודברים חשובים הולכים לאיבוד, ודברים לא זמינים בעת שצריכים אותם.

והסדר – הוא אחד מרזי ההצלחה, כי הסדר הוא – בחינת יישוב הדעת,

והיפך הסדר – הוא חגיגת החוסר יישוב הדעת.

אז איך זוכים שהכל יהיה בסדר ?? כנסו לקרוא ולעשות לעצמכם סדר !

 

אם יש סדר הכל בסדר !

בס"ד, לכבוד…. אחדשה"ט!

אכתוב לך פירור הקשור עם פרשת השבוע נשא

(במדבר ד-כב) "נשא את ראש בני גרשון גם הם… תפקוד אותם, זאת עבודת משפחת הגרשוני".

רואים מכל פרשה זו, והפרשיות שלפניה ואחריה, גודל מעלת הסדר, ושכל אחד צריך תפקיד מוגדר, ומשטר, ושאין לאחד להכנס לתחום חבירו.

ואזי הכל בא על מקומו בשלום.

סדר בחיים הוא יסוד התורה

וכן בכל הפרשיות הקשורות עם המשכן והקמתו, ונדיבות הציבור – יש סדר וחשבון, ויש דין וחשבון לאן הלך כל פרוטה.

וכן כשיש סדר, וכל דבר יש לו מקום וכל דבר נמצא במקומו – הכל יפה והכל עובד ופועל כראוי,

אבל כשאין סדר, כשאין לחפצים מקום מוגדר, ואפילו יש להם מקום, אבל לא שמים אותם על מקומם, (והאי סדר בלאגן בלעז חוגג, והבילבול שולט, ודברים חשובים הולכים לאיבוד, ודברים לא זמינים בעת שצריכים אותם.

והסדר – הוא אחד מרזי ההצלחה, כי הסדר הוא – בחינת יישוב הדעת, והיפך הסדר – הוא חגיגת החוסר יישוב הדעת.

ויש סדר בזמן וסדר במקום וכו',

סדר בזמן – הוא לקבוע זמן לכל דבר, ולבצע באותו פרק זמן הצריך לבצע, או מה שקיבל על עצמו לבצע. וככה במשך היום, ובמשך כל יום, ובמשך השבוע, ובמשך כל שבוע, וכל חודש, וכל שנה, וכל החיים. וסדר במקום הוא כנ"ל,

ויש סדר בממון, לחיות בחשבון נכון, ודבר זה הוא פרשה בפני עצמו. ותלוי ג"כ ביישוב הדעת,

ויש סדר במחשבות והשקפה – שהוא החלק הכי חשוב.

ויש לעשות סדר בראש, בהשקפות תורניות, ומהו עיקר, ומהו טפל וכו', והכל – על פי רצון ה'.

והנה העולם מורכב מאד, וע"י הסדר הנכון – הכל חי בהרמוניה, ואפשר להסתדר עם כל מצב.

(ועם רוב האנשים, אע"פ שלא חייבים כמובן, להסכים עמהם, אבל אפשר למצוא נוסחא של התיחסות, וחיי שלום ועל הרוב אפשר בכך למנוע הרבה מלחמות מיותרות).

ורבינו הקדוש [רבי נחמן מברסלב] נתן עצה כללית לכל הנ"ל לעשות התבודדות וחשבון הנפש, ו

עי"ז גם נזכה לסדר נכון בכל ענינינו. והוא היסוד הגדול שהכל תלוי בו.

אשרי הזוכה להתבודד יום יום.

 

בברכת התורה לומדיה

וכטו"ס ראש ישיבת ברסלב מאיר

שמעון יוסף הכהן ויזנפלד.

 

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה