במה הדבר תלוי בבחירה שלי או בתפילה ?

שאלה: התחזקתי מאוד לאחרונה לפעול ישועות בכמה עניינים, על ידי שהתנצחתי כביכול עם השי"ת, להפציר ולהתחנן בטענות שיעזור לי. אך רציתי לשאול לענין תפילה על מידות רעות, וכי אני אמור לצפות בתפילה שה' ישנה ויתקן את מידותי הרעות, זה הרי דבר שנתון לבחירה שלי?

תשובה: חז"ל אמרו, 'יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום, ואלמלא הקב"ה עוזרו לא יכול לו', נמצא שמוכרחים אנו לעזרתו יתברך  [למרות הבחירה שהיא תלויה אך ורק בנו, לתקן ולשפר את המעשים והמידות..,]. ובעצם חלק גדול מאד מהבחירה שלנו היא בעצם התפילה שאנו מבקשים ומפצירים בו שיבוא יותר ויותר לעזרתנו שנצליח להפנים ולהשתנות במעשים.

בברכת התורה ולומדיה

חסידי ברסלב – ישיבת ברסלב "נצח מאיר"

לשליחת שאלות >> WWW.BRESLEVMEIR.COM/ASK

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה