ה' תומך תמימים

תיקון הכללי – מזמור תהלים מא, יג

תקראו לאט ותתבוננו ותמצאו עיצות והצלחה רוחנית להתקרב להשי"ת.

ואני (בזכות) תומיתמכת בי.


ותציבני לפניך לעולם
— כי בזכות התמימות — זוכה לנצחיות.

כי ה´ תומך תמימים, וכמ"ש בשמחת תורה בהקפה השביעית (תומך תמימים — הושיע נא).

כי עיקר היהדות שדרכה זוכים לנצחיות היא ע"י תמימות,

כמ"ש רבינו ז"ל (ליקו"מ ח"ב יב)

שעיקר היהדות היא תמימות ופשיטות, וחוכמות אין צריכים כלל. 

פירוש נוסף ואני בתומי.

בזכות תמימותי, תמכת בי, בכל המצבים הקשים שעוברים עלי.

ותציבני לפניך ותחזק אותי, ותשמני שאתייצב על עומדי, בקומה שלימה.

לעולם, היינו כל משך חיי האדם עלי אדמות בעוה"ז.

א"נ שלא יפילו אותי השונאים והבילבולים, והניסיונות והיצרים רעים של הבלי עולם הזה,

המפתים אותי ליפול מרוחניות וקדושה ושמחת המצוות ומיהדותי, ואזכה לחיי לנצח.

(מתוך הספר "שי למורא" – פרוש על "תיקון הכללי")

<<עיין בעוד פירושים על תיקון הכללי>>

הראה עוד

מאמר מקושר

2 תגובות

כתיבת תגובה