כיבוד הורים לבעלי תשובה

בס"ד. ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר בשלח | לכבוד..אחדשה"ט! בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע

(שמות יג-כ) "ויסעו מסוכות ויחנו באתם". דרך וטבע העולם, שההורים (ובפרט האמא) פורשים את כנפיהם ומגינים על צאצאיהם, ותופעה זו קיימת כמעט אצל כל בעלי חיים (כולל חיות ובהמות וכו'), ולא רק מגינים אלא גם דואגים לצאצאיהם שיהא להם מזונות וכו',

מצוות כיבוד הורים לבעלי תשובה

ואצל בני אדם הדבר נמשך שנים שנים, ודואגים עבורם על מכלול נושאים שרבים הם ואי אפשר לפרטם, ואצל שומרי תורה דואגים להם גם ובעיקר על מצבם הרוחני ומחנכים אותם ללכת בדרך התורה והצדיקים.

והנה מגיע היום והילדים גדלים ומתבגרים, והם נהיים אדם עצמאי לעצמו, המחליט לבד על צעדיו ומעשיו, ולוקח אחריות עליהם, בבחי' (בראשית כא-ח) ויגדל הילד ויגמל (כולל בזה מליצת העולם "ויגמל" 'ויהי גמל', שהילד הנער היקר גדל, ונהיה בהמה).

והנה אצל העולם הגויי ואצל הרחוקים מהתורה – הגיל הוא יום הולדת ה-18, ואצלינו קבעה תורתינו הקדושה שהגיל הוא בר מצוה (13), או בת מצוה (12), שאז הילד אמור להיות בוגר, ואחראי על כל מעשיו.

והנה אין אדם שיודע הכל ומבין בכל הנושאים, ותמיד יש לאדם ספיקות בהרבה מאד נושאים, וטוב לו שמתייעץ עם מביני דבר, כגון בענייני רפואה, ובפרט בנושאים שיש בהם סכנה, הן סכנת אבר, סכנת תיפקוד חלק מהגוף וסכנת חיים (מק"ו),

טוב לאדם שלא ימהר להחליט בנושאים שהוא לא מבין, ולהתייעץ עם אנשים שכן מבינים באמת בנושא עליו הוא מסתפק.

וכן אדם שלא מבין בנכסי דלא ניידי ועומד בפני קניה או מכירה, טוב לו להתייעץ עם מביני דבר, או כגון שרוצה לקנות רכב, וקל וחומר אם הוא יד שניה או שלישית וכו', שטוב לו לפני שעושה מעשה להתייעץ עם מביני דבר.

וק"ו כשהדבר נוגע לנושאים רוחניים – שיש להתייעץ עם צדיקים תלמידי חכמים שידריכו אותו בדרך הישרה.

ודבר זה נוהג כל ימי חייו עד זיבולא בתרייתא, וכמו שמצינו אצל גדולי עולם שהיו זקנים ועדיין התייעצו עם רבותיהם.

ומאידך יש הורים שטוב להתנתק מהם, כמו שעשה אברהם אבינו שהתנתק מתרח אביו, ומאמו אמתלאי בת כרנבו (בבא בתרא, צא.),

וכן כל בעל תשובה שיש לו הורים עם התנהגות והשקפה שנוגדת דעת תורה, וק"ו כשמנסים לקלקלו ולועגים על בחירתו הטובה, שיש עניין לא להתייחס על דעותיהם ודעתם כלל, ואף גם להתרחק מהם.

ועיין בלקוטי מוהר"ן [השמטה, מאמר "אחד היה אברהם" (יחזקאל לג-כד)].

וזה בחינת "ויסעו מסוכות" היינו שמתנתקים מהסככה ומטריית ההגנה של ההורים בחי' (תהלים קלט) תסכני בבטן אמי, בבחי' (תקוני זוהר דף ג') אמא דמסככה על בנין, "ויחנו באתם" אל תקרי אֵתָם, אלא 'אַתֶּם', כלומר שתהיו אתם מה שאתם, עובדי ה' שומעי קול ה' ותורתו הקדושה, כי רצון ה' דוחה רצון ההורים וכיבוד או"א, כנודע כמ"ש (ויקרא יט-ג) איש אמו ואביו תיראו ואת שבתתי תשמרו אני ה'. – אתה ואביך חייבים בכבודי (רש"י מחז"ל).

בברכת התורה וכטו"ס שמעון יוסף הכהן ויזנפלד –

ישיבת "נצח מאיר" ירושלים לבחורים רוצים להתעלות ובעבודת השם לימוד התורה ושמחת חיים.

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה