תיקון הכללי

מאמרים וליקוטים מתוך הספר "שי למורא", מחשבות והרגשות בעת אמירת התיקון הכללי.

שנכתבו בעת אמירת התיקון הכללי באומן סמוך לציונו הקדוש של רבינו נחמן מברסלב.

ויש בפירושים הרבה יסודות יקרים וחשובים לעבודת ה' – על פי דעת רבינו נחמן מברסלב, ואשרי המאמצם.

מאת ראש מוסדות ברסלב ישיבת "נצח מאיר" – הרה"ח שמעון יוסף הכהן ויזנפלד שליט"א

מאמרים ופירושים על תיקון הכללי

עיין בקטגוריה תחת השם "תיקון הכללי" …

 

כי לא תעזוב נפשי לשאול

כי לא תעזוב נפשי לשאול, לא תתן חסידך לראות שחת.

כי בודאי חסידי ה´ ועושי רצונו לא ישכנו בגיהינום, שאול ושחת. וזו סיבה גדולה לשמוח בה´.

חסידיך כתיב, חסידך קרי.

"חסידיך" — ל´ רבים, הוא לפשוטו של מקרא, שהחסידים לא יראו גיהינום.

"חסידך" — ל´ יחיד, קאי על יחידי הדורות, כרבינו הקדוש ז"ל,

וקאמר: לא תתן לשומעי דברי חסידך (צדיק האמת, ל´ יחיד) לראות שחת.

 

וכבר אמר רבי נחמן מברסלב ז"ל (חיי מוהר"ן רכה, נסיעתו וישיבתו באומן מא)

שמשאול תחתית ומתחתיו יוציאו בפאותיו….

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה