תיקון הכללי

תיקון הכללי / חידושים 3

[מתוך הספר מחשבות והרגשות בעת אמירת תיקון הכללי ]

לדוד משכיל (תהילים א’)

אשרי… כסוי חטאה. וכמ”ש חז”ל (ברכות לד, ב) חצוף מאן דמפרש חטאיה.

כי מראה שאינו מתבייש עם מה שעשה. ולפי פשוטו היינו כעין רישא דקרא, ומדבר במי שעשה תשובה הגונה.

ויש רמז כאן ג”כ למי שעדיין לא עשה תשובה שלימה ממש, שהחטא אמנם קיים,

אבל הוא מכוסה, מעיני הבריות, ולא נפרעים ממנו בגלוי, וגם החטא מכוסה מעיני המקטרגים.

לדוד משכיל. פרש”י אמרו חכמים כל מזמור שנאמר בו “משכיל”, ע”י מתורגמן אמרו.

כי יש הרבה דברים שצריך לומר, אבל לא באופן אישי אלא ע”י שליח, ומי שנוהג כן חכם ומשכיל הוא.

אשרי נשוי פשע, כסוי חטאה. חטא – הוא בשוגג, ופשע – הוא במזיד ובמרד כידוע,

וצריך האדם להתבייש ולכסות לא רק את המזידות אלא אף גם השגגות. ולא זו אף זו קאמר.

תגים

מאמר מקושר

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

Back to top button

מתנות לאביונים ומחצית השקלמתנות לאביונים היא אחת מהמצוות החשובות הנוהגות בחג הפורים, והיא חלה על גברים ונשים כאחד. המצווה מחייבת כל אדם להעניק מתנות במהלך החג לשני אביונים לפחות, מתנה אחת לפחות לכל אחד – וזאת כדי להרבות שמחה בעם ישראל ! ודווקא עי”ז מתקבלות כל התפילות, כמו שנותנים לעניים ביד רחבה לשמח אותם, כך נותנים לנו משמיים ועונים לתפילותינו – שאנחנו, כל אחד מאיתנו עני עם הצרות שלו והקשיים שלו בחיים (ממולץ לקרוא – תפילה לתורמים מתנות לאביונים).

צדקה מרחיבה ומעשירה – ע”כ ראוי להרבות במתנות לאביונים יותר מלהרבות בסעודתו. את המתנות לאביונים – מחלקים בסתר ובכבוד למשפחות נזקקות וילדים עניים – “בו ביום”.
בואו תזכו בנו – תרמו בשמחה ותצליחו כל השנה… מתנות לאביונים
052-565-2005
Close