תפילה לבחורה למצוא את זיווגה

תפילה מהשל"ה הקדוש לבחורה למצוא את זיווגה: יהי רצון מלפניך אלוהי ואלוהי אבותי שתזמין לי...

תפילה לבחורה למצוא זיווגה מהשל"ה הקדוש.
ועוד כמה תפילות מועילות לבחורה רווקה למציאת זיווג הגון.

בברכה לבנין עדי עד ורוב שמחות – ישיבת ברסלב מאיר

תפילה לבחורה למצוא את זיווגה

למצוא יהי רצון מלפניך ה' אלהי ואלהי אבותי,
שתמציא לי ברחמיך הרבים, ובחסדיך הגדולים את זווגי הראוי לי בזמנו הנכון,
זיווג הגון הראוי לבנות בית כשר ונאמן בישראל,
זיווג הגון להוליד תלמיד חכם, גדול בתורה וביראה,
מזרע צדיקים ואנשי אמת ויראת חטא,
כמו שהמצאת זיווגו לאדם הראשון, לאברהם ויצחק ויעקב ומשה, כל אחד זווגו בעתו ובזמנו.

ואותו איש שתמציא לי לזיווגי יהא איש טוב, איש נאה במעשיו בעל מעשים טובים,
בעל חן, איש משכיל וירא אלהים,
רודף צדקה וגומל חסד.
ולא יהא בו שמץ פסול ומום ופגם, ולא יהא כעסן ורגזן,
רק בעל ענוה ונמיכות רוח, בריא ובעל כח.
ואל יעכב אכזריות הבריות ושונאים ומחשבותיהם ותחבולותיהם לעכב את בן זוגי שהוכן לי,

[ויהי' נורמלי ובעל חכם ומתחשב שניתן לבנות עימו בית נאמן בישראל,
ויהי' אבא טוב לילדים, אדם נוח במידותיו, ומפרנס בנחת ונחת ובכבוד].

יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך, ה' צורי וגאלי.

בברכה לזיווג הגון

ישיבת ברסלב מאיר

תפילה לבחורה למצוא את זיווגה

ויהי רצון שאני אמתך ( ___ בת ___ ) אהיה אשה טובה לבעלי, אשה שמחה ומאושרת כל ימי חיי, אשת חיל. יהי רצון שלעולם לא יהיה לנו קשיי פרנסה, כדי שנוכל להתקדם בחיינו על פי התורה הקדושה ללא קושי ושנזכה לדור ישרים מבורך, לזרע של קיימא, בנים ובני בנים, צדיקים, בעלי מידות טובות, יראי שמים, ילדים שיאירו את העולם בתורה ובמצוות ובמעשיהם הטובים, ושיהיו להם ילדים צדיקים שלא יכשלו לעולם ולא יחסר להם דבר לעולם.

וכן נזכה לבנות צדיקות, צנועות ונשות חייל. ושנזכה שכל צאצאינו ישמרו תורה ומצוות וילכו בדרך ה' תמיד, ושיזכו לכבד אותי ואת בעלי, ונזכה לחופתם בעודנו בחיים מתוך בריאות שמחה ופרנסה טובה ומבורכת. ויהי רצון שלא תשלוט בנו עינא בישא ואזכה שבעלי ילמד תורה כל היום ולא נדאג לפרנסה ונהיה שמחים שמחה אמיתית ונעשה לך ולהורינו נחת רוח תמיד.

ויהי רצון שהבחור אשר יבחרו לי מן השמים במאמרו של משדד המערכות, יהיה זיווג ראשון ואחרון לכל ימינו אמן. "יהיו לרצון אמרי-פי והגיון לבי לפניך ה' צורי וגאלי", "ויהי נעם ה' אלהינו עלינו ומעשה ידינו כוננה עלינו ומעשה ידינו כוננהו". אמן כן יהי רצון.

מסירת שמות עבור תפילה לזיווג הגון

בישיבת נצח מאיר, בכותל המערבי ובקברות צדיקים

 תפילה לזיווג | פרקי תהילים לזיווגתפילה לזיווג הגוןסגולה למציאת חן

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה