מה הקשר לתת כסף לצדקה עבור תיקון הברית ?

למסירת שמות להשתתפות בתפילות [חינם] או בתיקון היסוד…
וכן לתרומות עבור סעודת עניים הגונים… תיקון-הברית

מה הקשר לתת כסף לצדקה עבור תיקון הברית ? 

נאמר בפגם היסוד (הברית קודש) שאישה נואפת המביאה לידי הפגם… נפש יקרה תצוד !
ונאמר ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ויקר – אלו תפילין !

והעניין הוא שפגם זה פוגע ומגיע ישירות למח ובשכליות איש הישראלי, כשאדם מייקר את עצמו ומגדיל כבודו ועשירותו אזי מנסים אותו בניסיון עם אישה מנאפת, ובניסיון זה נאמר בעד אישה זונ' עד כיכר לחם – שבשביל תענוג של רגע עם אישה ז' – אדם מבזבז שפע הפרנסה שייגיע כפיו ודמיו (בבחי' ככר לחם).

וכמו כן [והוא הדין כל מאמר זה הולך על נשים שמבזבזות ממון רב להתייפות וכד' בשביל תאווה זו].
והתיקון הוא לנפש היקרה הזו שנמשכה אחרי חכמה של הבל ותענוג חולף – הוא להמשיך את השפע ואת פירורי המוח, וייגיע כפו ופרנסתו שזרק לסיטרא אחרא – אל הקדושה אל התורה הקדושה ולומדיה.

וזו היא בחי' תשובת המשקל להחזיר את פירורי המוח והקדושה והדמים והנפש אל הקדושה לחכמה האמיתית היא חכמת התורה תענוג נצחי… ועל כן ממון לצדקה מסוגל לתיקון הברית ובמיוחד בימים אלו של השובבי"ם.

סליחה אם כתבנו חריף או פוגע >> בהצלחה חברים !
https://www.breslevmeir.com/תיקון-הברית

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה