פרשת השבוע

פרשת השבוע – עלון לשבת ישיבת ברסלב "נצח מאיר"

העלון השבועי על פרשת השבוע של חסידות ברסלב,
מבוסס על השקפה התעוררות התחזקות,
עיצות מעשיות ודרך חיים, יקרים וחשובים לעבודת ה’ –
לבעלי תשובה חרדים דתיים למיניהם וכל אדם שרוצה לאמץ לידו דרך חיים
בשמחה ואמונה על פי דרכו של רבי נחמן מברסלב
אשרי המאמצם !

פרשת השבוע “שי עולמות”

הוא עלון שבועי של ישיבת ברסלב
היוצאת כבר עשור שנים, ובו לקט פנינים וחידושים מעוררים על פי הפרשת השבוע
פרסום שבועי על פי סדר הפרשה,
והוא מכיל שיחות מוסר מעוררות עם הכוונה ודעת תורה בכל הנושאים, הפרטיים והכלליים,
בחיי היום יום של כולנו הן בעניני פרנסה ,שלום בית, עבודת השם ועבודת המידות, תפילה,
השקפה ודעת תורה, חינוך הילדים, ועיצות מעשיות עם הכוונה וייעוץ על פי דעת רבינו רבי נחמן מברסלב.

מאת ראש מוסדות ברסלב
הרה”ח שמעון יוסף הכהן ויזנפלד שליט”א
ראש ישיבת “נצח מאיר”.

זוגיות טובה ובריאה | פרשת השבוע אמור

כמה מילים על זוגיות טובה ובריאה מאתר ראש הישיביה על פרשת השבוע אמור. זוגיות טובה ובריאה: וזהו (ויקרא כא-א,ב) "לנפש לא יטמא בעמיו, כי אם לשארו הקרוב אליו". פרש"י אין "שארו" אלא אשתו. ע"כ. וכמ"ש חז"ל בתורת כהנים-ד. אין שארו…

קרא עוד...

השוכן אתם בתוך טומאתם | פרשת אחרי

השוכן אתם בתוך טומאתם | מתוך עלון לשבת פרשת אחרי וזהו (ויקרא טז-טז) "השוכן אתם בתוך טומאתם". מאוסה היא הטומאה, בכל סוגיה ואופניה, והשי"ת הרחיקנו בתורתינו הקדושה מכל אופניה. וצריך כל יהודי להתרחק מכל טומאה, הן טומאה הקשורה לגופו של…

קרא עוד...

קיבלת פליק מן השמיים? תדע שזאת הישועה שלך | פרשת תזריע

מכירים את השאלה הידועה : למה זה קורה לי? התשובה האמיתית היא שאם קיבלת פליק מן השמיים זה כדי שתתעורר לטובתך הנצחית – איך? למה? כנסו לקרוא איך להפוך הכל לטובה ולזכות לישועה אמיתית | מתוך עלון לשבת על פרשת…

קרא עוד...

איך זוכים להיות קדוש ולראות פני השכינה | פרשת השבוע שמיני

וזהו (ויקרא ט-ו) "ויאמר משה זה הדבר אשר ציוה ה' תעשו, וירא אליכם כבוד ה'". איך זוכים להיות קדוש ולראות פני השכינה? כי ע"י עשיית רצון ה', מצוות ומעשים טובים בשמחה ובזריזות, וע"י שעושים נחת רוח לבורא יתברך שמו ישראל…

קרא עוד...

השבח של עם ישראל שעושים בלי חכמות את רצון השם וצדיקיו | פרשת צו

עלון לשבת – פרשת השבוע צו להורדה והדפסה. וזהו (ויקרא ח-לו) "ויעש אהרן ובניו את כל הדברים אשר ציוה ה' ביד משה". השבח של עם ישראל שעושים בלי חכמות את רצון השם וצדיקיו | פרשת צו ופרש"י להגיד שבחן שלא…

קרא עוד...

תאוות נשים / תאוות ממון / תאוות אכילה | פרשת ויקרא

וזהו (ויקרא א-יא) "ושחט אותו על ירך המזבח צפונה לפני ה'". להורדה והדפסה העלון השבועי – פרשת השבוע ויקרא תאוות נשים / תאוות ממון / תאוות אכילה ידוע ומפורסם שעבודתינו בעוה"ז (מעבר לקיום תורה ומצוות ומעש"ט ודיני השו"ע ועסק התורה)…

קרא עוד...

מעלת הצדקה בעבודת השם | פרשת השבוע פקודי

כמה מילים על מעלת הצדקה עם כמה תפילות לפני שנותנים צדקה כדי שיגיע למקום הנכון ויעשה פירות. כדאי להשקיע בהם. מעלת הצדקה | פרשת פקודי: וזהו (שמות לח-כו) "בקע לגולגולת, מחצית השקל… לכל העובר על הפקודים". מעלת הצדקה היא חביבה…

קרא עוד...

זאת חכמה ומלאכה גדולה להיות כמו בהמה | פרשת השבוע ויקהל

יש בעבודת השם עבודה להיות כמו בהמה – נשמע מוזר נכון? הרי כל עבודתינו היא לצאת מהתאוות והמידות הרעות שאנחנו מתנהגים כמו הבהמות, אז מה הקטע להיות כמו בהמה? כנסו לקרוא ולהחכים – פרשת השבוע ראש ישיבת נצח מאיר !…

קרא עוד...

רוצה להיות עשיר עם צרות של עשירים ?

וזהו (שמות ל-טו) "העשיר לא ירבה, והדל לא ימעיט". דרך רוב העולם לחשוב שאילו הוא היה עשיר היה פוטר כל בעיות החיים, ולא היו לו דאגות ושום צער וסבל, והיה המאושר שבאדם. רוצה להיות עשיר עם צרות של עשירים ?…

קרא עוד...

תפנו מקום לקדושה – תעשו פינה חמה להשם יתברך

תפנו מקום לקדושה תעשו פינה חמה להשם יתברך | פרשת השבוע תרומה מתוך העלון השבועי של ישיבת נצח מאיר. וזהו (שמות כה-ח) "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם". תפנו מקום לקדושה תעשו פינה חמה להשם יתברך : ופרש"י ועשו לי מקדש.…

קרא עוד...

גסות הרוח | פרשת משפטים

פרשת השבוע משפטים כמה מילים מראש הישיבה על גנות מידה רעה של גסות הרוח : וזהו (שמות כד-יא) "ואל אצילי בני ישראל לא שלח ידו, ויחזו את האלקים ויאכלו וישתו". "לא שלח ידו" – כלומר לא העניש אותם, ופרש"י (והוא ממדרש…

קרא עוד...

אל תהיה ברכת הדיוט קלה בעיניך ! שווה לקבל ברכה מכל אדם

שווה לקבל ברכה מכל אדם יהי' מי שיהי' דבר הוא, וק"ו לקבל ברכה מצדיק שדבר גדול הוא מאד. וזהו המובא בפרשת השבוע (שמות כ-כ) "בכל המקום אשר אזכיר את שמי, אבוא אליך וברכתיך". אל תהיה ברכת הדיוט קלה בעיניך !…

קרא עוד...

להודות ולהלל ולספר בשבח השם | פרשת בשלח

להודות ולהלל ולספר בשבח השם | פרשת בשלח וזהו (שמות טו-ב) "זה א-לי ואנוהו" פרש"י 'ואנוהו' – לשון נוי. אספר נויו ושבחו לבאי עולם, כגון מה דודך מדוד וגו' (שה"ש ה-ט), דודי צח ואדום (שם י), וכל העניין. ע"כ. וכן…

קרא עוד...