פרשת השבוע

פרשת השבוע – עלון לשבת ישיבת ברסלב “נצח מאיר”

העלון השבועי על פרשת השבוע של חסידות ברסלב,
מבוסס על השקפה התעוררות התחזקות,
עיצות מעשיות ודרך חיים, יקרים וחשובים לעבודת ה’ –
לבעלי תשובה חרדים דתיים למיניהם וכל אדם שרוצה לאמץ לידו דרך חיים
בשמחה ואמונה על פי דרכו של רבי נחמן מברסלב
אשרי המאמצם !

פרשת השבוע “שי עולמות”

הוא עלון שבועי של ישיבת ברסלב
היוצאת כבר עשור שנים, ובו לקט פנינים וחידושים מעוררים על פי הפרשת השבוע
פרסום שבועי על פי סדר הפרשה,
והוא מכיל שיחות מוסר מעוררות עם הכוונה ודעת תורה בכל הנושאים, הפרטיים והכלליים,
בחיי היום יום של כולנו הן בעניני פרנסה ,שלום בית, עבודת השם ועבודת המידות, תפילה,
השקפה ודעת תורה, חינוך הילדים, ועיצות מעשיות עם הכוונה וייעוץ על פי דעת רבינו רבי נחמן מברסלב.

מאת ראש מוסדות ברסלב
הרה”ח שמעון יוסף הכהן ויזנפלד שליט”א
ראש ישיבת “נצח מאיר”.

כפיות טובה והכרת הטוב | פרשת דברים

כפיות טובהו הכרת הטוב הם מידות הגיוניות שהשכל מחייב וגם התורה – ויש להתבונן בהם ולא להזניח אותם! (דברים א-כז, וכו’) “ותרגנו באוהליכם, ותאמרו בשנאת ה’ אותנו הוציאנו מארץ מצרים לתת אותנו ביד האמורי להשמידנו..” ובהמשך וָאומַר אליכם.. ובדבר הזה…

קרא עוד...

כיבוד הורים אחרי פטירתם | פרשת השבוע מסעי

האם כל החיים הקפדתם על כיבוד אב ואם? ההורים יקרכם נפטרו לעולמם – דע/י לך שיש מצווה מהתורה של כיבוד הורים אחרי פטירתם ! כנסו לכבד את ההורים… כיבוד הורים אחרי פטירתם (במדבר לג-לח) “ויעל אהרן הכהן אל הר ההר…

קרא עוד...

גדולה מעלת השלום | פרשת מטות

(במדבר ל-יז) “אלה החוקים אשר ציוה ה’.. בין איש לאשתו”. גדולה מעלת השלום | שלום בית גדולה מעלת השלום שאין ערוך לה, וכמו שכל בר דעת מבין את זה, שהרי מכל מלחמה בסופו של דבר יש ונשארים הרוגים ופצועים ובעלי…

קרא עוד...

פרשת השבוע פנחס – המתמסר לעבודת השם וחינוך ילדים

תקציר: פרשת השבוע פנחס – בעניין עבודת השם וחינוך ילדים. מי שמתמסר לתחום מסויים בחיים הן לימודי או לעסק והתמחות מסויימת, יצא מזה מומחה לתחומו, ואחרת – התוצאות יהיו אחרות, וכמו שרואים בחוש בכל תחומי החיים, שמומחה בתחומו הוא ענין…

קרא עוד...

פרשת השבוע בלק | כוח הדיבור

כוח הדיבור | פרשת השבוע בלק בס”ד. ירושלים עיה”ק תו”ת בב”א, יום ו’ עש”ק לסדר בלק | לכבוד… אחדשה”ט! בעזרת השי”ת אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע (במדבר כב – ב, ג) “וירא בלק.. את כל אשר ישראל לאמורי. ויגר…

קרא עוד...

התורה מתקיימת אצל מי שממית עצמו עליה | פרשת חוקת

(במדבר יט-יד) “זאת התורה אדם כי ימות באוהל” ואמרו חז”ל (ברכות סג:) אמר ריש לקיש מנין שאין דברי תורה מתקיימים אלא במי שממית עצמו עליה? שנאמר זאת התורה אדם כי ימות באוהל. כלומר שמוסר נפשו על עסק התורה באוהל בית…

קרא עוד...

בכל דור יש מחלוקת על הצדיקים | פרשת קורח

בכל דור יש מחלוקת על הצדיקים האמתיים שבדור, ולכן כמו שכתב רבי נתן שדיבר עמו והזהירו פה אל פה רבינו נחמן מברסלב ביותר לכתוב זה העניין היטב שצרכין לבקש מה’ יתברך מאד ולחפש הרבה לזכות להתקרב להצדיק האמת כדי לזכות…

קרא עוד...

למה ניגרע | פרשת בהעלותך

למה ניגרע | פרשת בהעלותך. (במדבר ט-ז וכו’) “ויאמרו.. אנחנו טמאים לנפש אדם, למה נגרע לבלתי הקריב את קרבן ה’ במועדו בתוך בני ישראל. ויאמר אליהם משה עמדו ואשמעה מה יצוה ה’ בכם, וידבר ה’..” למה ניגרע | פרשת בהעלותך…

קרא עוד...

לפעמים צריך לרחק ולזרוק תפוח רקוב

כן.. לפעמים צריך וחייבים לרחק ולזרוק תפוח רקוב ולפעמים אפשר רק לנקות אותו ולשפר אותו במה זה תלוי ואיך יודעים? במאמר הבא… תפוח רקוב | פרשת נשא (במדבר ה-ב, ג) “וישלחו מן המחנה, כל צרוע וכל זב וכל טמא לנפש,…

קרא עוד...

אסור להסתכל – כי לעיניים ולראיה יש כוח לטוב ולרע

(במדבר ד, כ) “ולא יבואו לראות כבלע את הקודש” ישנם דברים שמצוה לראות, וישנם דברים שטוב לראות אע”פ שאינם חובה, וישנם דברים שאסור לראות, וישנם דברים שלא מומלץ ולא כדאי לראות. כי הראיה יש לה השפעה עצומה למוח וללב של…

קרא עוד...

תן פרנסה ליהודי – זה חלק מאהבת ישראל!

תן פרנסה ליהודי – יש בזה הלכות אפילו אם זה קצת יותר יקר ועד כמה? בכל אופן כדי להשקיע בזה כי זה חלק ממצוות אהבת ישראל! כנסו לקרוא פרשת בהר. תן פרנסה ליהודי (ויקרא כה-יד) “וכי תמכרו ממכר לעמיתך, או…

קרא עוד...

קדושים תהיו – ותרחיקו מעליכם את הבעלי תאוות והסוטים מדרך השם

וזהו (ויקרא כ-טו, טז) “ואיש אשר יתן שכבתו בבהמה – מות יומת. ואישה אשר תקרב אל כל בהמה לרבעה אותה – והרגת את האישה”. קדושים תהיו – ותרחיקו מעליכם את הבעלי תאוות והסוטים מדרך השם והנה כתיב (בפרשה זו, לעיל…

קרא עוד...

מדריך קצר לשלום בית לאישה כשרה – 10 דקות קריאה ותפילה

מדריך לשלום בית לאישה כשרה – 10 דקות קריאה ותפילה מתוך פרשת השבוע מצורע – מאת ראש ישיבת נצח מאיר ירושלים. (ויקרא יד-ב) “זאת תהיה תורת המצׂרע ביום טהרתו”. מדריך קצר לשלום בית לאישה כשרה ידוע ומפורסם מהמציאות שמסתמא האישה…

קרא עוד...