פרשת השבוע

פרשת השבוע – עלון לשבת ישיבת ברסלב “נצח מאיר”

העלון השבועי על פרשת השבוע של חסידות ברסלב,
מבוסס על השקפה התעוררות התחזקות,
עיצות מעשיות ודרך חיים, יקרים וחשובים לעבודת ה’ –
לבעלי תשובה חרדים דתיים למיניהם וכל אדם שרוצה לאמץ לידו דרך חיים
בשמחה ואמונה על פי דרכו של רבי נחמן מברסלב
אשרי המאמצם !

פרשת השבוע “שי עולמות”

הוא עלון שבועי של ישיבת ברסלב
היוצאת כבר עשור שנים, ובו לקט פנינים וחידושים מעוררים על פי הפרשת השבוע
פרסום שבועי על פי סדר הפרשה,
והוא מכיל שיחות מוסר מעוררות עם הכוונה ודעת תורה בכל הנושאים, הפרטיים והכלליים,
בחיי היום יום של כולנו הן בעניני פרנסה ,שלום בית, עבודת השם ועבודת המידות, תפילה,
השקפה ודעת תורה, חינוך הילדים, ועיצות מעשיות עם הכוונה וייעוץ על פי דעת רבינו רבי נחמן מברסלב.

מאת ראש מוסדות ברסלב
הרה”ח שמעון יוסף הכהן ויזנפלד שליט”א
ראש ישיבת “נצח מאיר”.

גודל וחשיבות עשיית המצווה בעצמו | פרשת תצוה

(שמות כז-כ) “ואתה תצוה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך”. אמרו חז”ל (מדרש הגדול כאן) מה תלמוד לומר “ואתה תצוה”?לפי שנאמר (שמות כה-כג) ועשית שולחן, ועשית מנורת זהב (שם שם, לא) ואת המשכן תעשה (שם כו-א) שומע אני…

קרא עוד...

תזהרו לא לאבד חיי נצח | מה התכלית ?

פרשת השבוע משפטים – תזהרו לא לאבד חיי נצח | מה התכלית ? (שמות כא- ו, ז) “ואם אמור יאמר העבד, אהבתי את אדוני את אשתי ואת בני.. והגישו אל האלקים ורצע את אזנו במרצע”. תזהרו לא לאבד חיי נצח…

קרא עוד...

קנאה לא תביא לך אושר בחיים | פרשת השבוע יתרו

וזהו (שמות יח-יא) “עתה ידעתי כי גדול ה’ מכל האלקים, כי בדבר אשר זדו עליהם”. ופרש”י כתרגומו [וז”ל ארי בפתגמא דחשיבו מצראי למידן ית ישראל, ביה דנינון ע”כ] במים דמו לאבדם, והם נאבדו במים. ע”כ. וכן אמרו חז”ל (סוטה יא.)…

קרא עוד...

כמה מילים על דרכי החזרה בתשובה | פרשת בשלח

(שמות יד-ד) “ואכבדה בפרעה ובכל חילו, וידעו מצרים כי אני ה'”. ושוב להלן בפסוקים (יז, יח) ואכבדה בפרעה ובכל חילו ברכבו ובפרשיו. וידעו מצרים כי אני ה’, בהכבדו בפרעה ברכבו ובפרשיו. וכתיב (לעיל ט-כז) וישלח פרעה ויקרא למשה ולאהרן ויאמר…

קרא עוד...

סבא | תפקיד הסבא בחינוך הילדים

סבא | תפקיד הסבא בחינוך הילדים על פי תורתינו הקדושה והשקפת עולם של רבי נחמן מברסלב. מתוך העלון לפרשת השבוע בא. (שמות י – י, יא) “בא אל פרעה.. ולמען תספר באזני בנך ובן בנך,.. וידעתם כי אני ה’ “.…

קרא עוד...

ואם אתה מאמין אתה לא מאמין בעצמך!

יכול להיות שעובר על האדם מצבים משונים וקשים בחיים מחוסר אמונה  – כי יכול להיות שאתה מאמין ואם אתה מאמין בהשם אתה לא מאמין בעצמך! (שמות ו-ט) “מקוצר רוח ועבודה קשה”. איתא בדברי רבינו ז”ל [ליקוטי מוהר”ן, תנינא סי’ פו’.…

קרא עוד...

השם אוהב כל יהודי | הקב”ה אנחנו אוהבים אותך | פרשת שמות

השם אוהב כל יהודי! מכירים את השיר הקב”ה אנחנו אוהבים אותך, אבל תכניסו חזק לראש ש… הקב”ה אתה אוהב אותי. אם רק היינו כמה אבינו מלכנו השם אוהב אותנו עם ישראל וגם השם אוהב אותי בתור יהודי בתוך שאר עמו…

קרא עוד...

קבלת הייסורים באהבה

קבלת הייסורים באהבה תלויה רק למי שחי חיי אמונה נכונה. מתוך פרשת השבוע מאת ראש הישיבה הרב שמעון יוסף הכהן ויזנפלד. קבלת הייסורים באהבה | פרשת ויחי (בראשית מז-כח) “ויחי יעקב בארץ מצרים” [טוב]. אם כי מילתי כבר אמורה (ראה…

קרא עוד...

כל אדם חייב למצוא לעצמו פינה ללימוד תורה | פרשת ויגש

כל אדם חייב למצוא לעצמו פינה ללימוד תורה את זה לומדים מיעקב אבינו שירדו לגלות מצריים ואף על פי כן הדבר הראשון היה למצוא פינה ללימודי תורה. וכן כל אדם מאיתנו צריך… (בראשית מו-כח) “ואת יהודה שלח לפניו אל יוסף…

קרא עוד...

כל אדם צמא לכבוד | פרשת השבוע מקץ

תקצרי פרשת השבוע ישיבת ברסלב – כל אדם מצא לכבוד אבל שוכח שהכל מאת השם יתברך! כל אדם צמא לכבוד | פרשת השבוע מקץ (בראשית מא-טו, טז) “ויאמר פרעה אל יוסף.. ואני שמעתי עליך.. ויען יוסף את פרעה לאמר בלעדי”.…

קרא עוד...

מרגיש נרדף ? אל תדאג השם איתך !

אל תרגיש נרדף האלקים איתך! וזה בחי’ ויהי הוי”ה את יוסף (בראשית לט-ב/כא) כתיב: “וישנאו אותו, ולא יכלו דברו לשלום.. ויוסיפו עוד שנוא אותו.. ויקנאו בו אחיו, ויאמרו איש אל אחיו, הנה בעל החלומות הלזה בא, ועתה לכו ונהרגהו, וישליכוהו…

קרא עוד...

תודה להשם על הטכנולוגיה שבדורינו | סכנת האייפון

תקציר: תודה להשם על הכל – אבל מה נעשה עם סכנת האייפון? כמה יש להודות בדור שלנו על מליוני חסדים שמייטיב השם עם כל אחד מעימנו בדור המתקדם ומלא חידושים וטכנולוגיה – אבל מאידך האייפונים ושאר הפלאפונים למינייהם – זה…

קרא עוד...

לעבוד את השם בכל הכוח נותן כוח | פרשת ויצא

לעבוד את השם בכל כוח נותן כוח | פרשת ויצא (בראשית כח-יא) “וילן.. כי בא שמש”. כל אדם ובפרט בני תורה ותלמידי חכמים צריכים לעבוד את ה’ עם כל הכוחות, עם כל הכח ועם כל המוח, עד שנופל מהכוחות, אזי…

קרא עוד...