פרשת השבוע

פרשת השבוע / עלון לשבת "שי עולמות"

העלון השבועי מאת ישיבת "נצח מאיר" על פרשת השבוע בטעם של ברסלב,
מבוסס על השקפה התעוררות התחזקות,
עיצות מעשיות ודרך חיים, יקרים וחשובים לעבודת ה’,

על פי דרכו המיוחדת של רבינו נחמן מברסלב מאת ראש מוסדות ברסלב
הרה”ח שמעון יוסף הכהן ויזנפלד שליט”א
ראש ישיבת “נצח מאיר”

לבעלי תשובה חרדים דתיים למיניהם וכל אדם שרוצה לאמץ לידו דרך חיים,
אשרי המאמצם !

"שי עולמות" יוצא כבר עשרות שנים וכבר הוציאו ספרים ומאמרים והרבה מאד התחזקו ולומדים המכתבים, ובעלון לקט פנינים וחידושים מעוררים ע"פ סדר פרשות השבוע, והוא מכיל שיחות מוסר מעוררות עם הכוונה ודעת תורה בכל הנושאים של כולנו, פרנסה, שלום בית חינוך ילדים, עבודת השם ועבודת המידות, תפילה, השקפה ודעת תורה, ועיצות מעשיות עם הכוונה וייעוץ.

3 מידות רעות מחריבי ירושלים | פרשת קרח

(במדבר טז-ב) "קרואי מועד, אנשי שם". כי איתא בדברי רבינו הקדוש ז"ל מברסלב (ליקוטי מוהר"ן תנינא, סימן א) שיש 3 מידות רעות שהם מחריבי ירושלים, דהיינו הלב [כי ירושלים בחי' יראה שלם (ב"ר נו-י), היינו שלימות היראה, שהוא בחי' לב,…

קרא עוד...

ארץ אוכלת יושביה | פרשת שלח

(במדבר יג-לב) "ארץ אוכלת יושביה הוא". איתא בדברי רבינו הקדוש ז"ל מברסלב (ליקוטי מוהר"ן קמא, סי' קכט) כי טבע האכילה שהמזון נתהפך לניזון, כגון כשהחי אוכל צומח, כגון עשבים, העשבים נתהפכים לחי כשנכנסים לתוך מעיו. וכן מחי למדבר, כשהמדבר אוכל…

קרא עוד...

להנצל מתאוות ניאוף ע"י ענווה | פרשת בהעלותך

(במדבר יב, א-ג) "ותדבר מרים ואהרן במשה" וכו' "והאיש משה עניו מאד מכל האדם אשר על פני האדמה". אמרו חז"ל (סוכה נב.) כל הגדול מחבירו יצרו גדול ממנו. וכתב רבינו הקדוש ז"ל מברסלב (ליקוטי מוהר"ן קמא, סי' קל) שעל ידי…

קרא עוד...

פרשת השבוע נשא | כתוב והתודו את חטאתם כי צריך דוקא וידוי דברים וזה מצוות עשה

כתוב בפרשת השבוע נשא והתודו את חטאתם כי צריך דוקא וידוי דברים וזה מצוות עשה שכל אחד צריך לקיים וזה טוב ובריא לרוחניות של האדם – כנסו לקרוא כמה כללים וקיים מצוות עשה של וידוי דברים. והתודו את חטאתם (במדבר…

קרא עוד...

ריבונו של עולם אני רוצה להיות איש כשר – אבל המחשבות מבלבלים אותי | פרשת במדבר

ריבונו של עולם אני רוצה להיות איש כשר – אבל המחשבות מבלבלים אותי… מכירים את זה? כנסו להתחזק ולקבל הדרכה מאת ראש הישיבה. מתוך העלון לשבת – פרשת במדבר. איך זוכים להיות איש כשר (ויקרא ד-נט) "זאת עשו להם, וחיו…

קרא עוד...

מידת הניצחון – פרשת בחוקותי | זה שאתה צועק ומתווכח – לא אומר שאתה צודק !

פרשת השבוע בחוקותי: צריך כל אחד לבטל מידת הניצחון והמחלוקת, ולרדוף אחר השלום, כי לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה אלא השלום. מידת הניצחון – פרשת בחוקותי (ויקרא כו-ו) "ונתתי שלום בארץ". איתא בדברי רבינו הקדוש ז"ל מברסלב (ליקוטי מוהר"ן,…

קרא עוד...

פרשת השבוע בהר | תמימות ופשיטות בעבודת השם – זה שיא המעלות!

פרשת השבוע בהר: (ויקרא כה-נה) "כי לי בני ישראל עבדים, עבדי הם, אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים, אני ה' אלקיכם". תמימות ופשיטות | פרשת השבוע בהר מבואר בדברי רבינו הקדוש ז"ל מברסלב (ליקוטי מוהר"ן תנינא-תורה ה') שבאמת צריכים דייקא לסלק…

קרא עוד...

להתחזק בשמחת המצוות | פרשת אמור

להתחזק בשמחת המצוות | פרשת אמור : (ויקרא כג-ד) "אלה מועדי ה' מקראי קודש אשר תקראו במועדם". להתחזק בשמחת המצוות | פרשת אמור איתא בדברי רבינו ז"ל מברסלב (ליקוטי מוהר"ן קמא סי' ל) שצריכים להעלות את המלכות, בחינת חכמה תתאה,…

קרא עוד...

ואהבת לרעך – תשמח עם הצרות שלך כי הכל ברחמים

ואהבת לרעך – תשמח עם הצרות שלך כי הכל ברחמים מתוך העלון השבועי "שי עולמות" מאת ראש ישיבת ברסלב הרה"ח שמעון יוסף הכהן ויזנפלד שליט"א. (ויקרא יט-יח) "ואהבת לרעך כמוך, אני ה' ". איתא בדברי רבינו הקדוש מברסלב (ליקוטי מוהר"ן…

קרא עוד...

מרה שחורה סגולה ליפול מאמונה !

צריך להזהר בדיבורים כי לדיבור יש כוח, אפילו מצחוקים שלא במקום או אפילו דיבורים רעים על עצמו – כי זה מזיק לאמונה, ומסוגל להכניס את האדם למרה שחורה. עוד בעלון לשבת מתי ומה הגבול לדקדק ולהחמיר במצוות? (ויקרא יח-ה) "ושמרתם…

קרא עוד...

כוח מעלת ניגון דקדושה | פרשת מצורע

(ויקרא יד-ד) "ולקח למטהר שתי צפרים חיות טהורות". איתא בליקוטי מוהר"ן (קמא סי' ג) אמרו חז"ל (ויק"ר טז) מפני מה מצורע טהרתו תלוי בשתי צפרים חיות טהורות? יבא קלניא ויכפר על קלניא. כי לקה מחמת קולו שדיבר לשון הרע –…

קרא עוד...

שלום בית ויצר הרע | פרשת תזריע

בענייני שלום בית ויצר הרע הנכנס בין בני הזוג: מאת הראש ישיבת ברסלב "נצח מאיר" הרב ויזנפלד שליט"א. שלום בית ויצר הרע (ויקרא יג-מו) "בדד ישב" איתא בדברי רבינו הקדוש ז"ל מברסלב (ליקוטי מוהר"ן קמא, תורה יד-אות ט) וזה לשונו:…

קרא עוד...

הרב יש לי המון חמץ בלב ובמוח האם יש לי תקווה? עלון לחג הפסח…

הרב יש לי המון חמץ בלב ובמוח האם יש לי תקווה? צריך לדון כל אדם לכף זכות אז מותר לדון גם את פרעה לכף זכות? ידוע ומפורסם שחמץ בפסח אסור במשהו, וכנפסק בשו"ע (או"ח סי' תמז. ס"א), וכמובא כעין זה…

קרא עוד...