פרשת השבוע

פרשת השבוע – עלון לשבת ישיבת ברסלב “נצח מאיר”

העלון השבועי על פרשת השבוע של חסידות ברסלב,
מבוסס על השקפה התעוררות התחזקות,
עיצות מעשיות ודרך חיים, יקרים וחשובים לעבודת ה’ –
לבעלי תשובה חרדים דתיים למיניהם וכל אדם שרוצה לאמץ לידו דרך חיים
בשמחה ואמונה על פי דרכו של רבי נחמן מברסלב
אשרי המאמצם !

פרשת השבוע “שי עולמות”

הוא עלון שבועי של ישיבת ברסלב
היוצאת כבר עשור שנים, ובו לקט פנינים וחידושים מעוררים על פי הפרשת השבוע
פרסום שבועי על פי סדר הפרשה,
והוא מכיל שיחות מוסר מעוררות עם הכוונה ודעת תורה בכל הנושאים, הפרטיים והכלליים,
בחיי היום יום של כולנו הן בעניני פרנסה ,שלום בית, עבודת השם ועבודת המידות, תפילה,
השקפה ודעת תורה, חינוך הילדים, ועיצות מעשיות עם הכוונה וייעוץ על פי דעת רבינו רבי נחמן מברסלב.

מאת ראש מוסדות ברסלב
הרה”ח שמעון יוסף הכהן ויזנפלד שליט”א
ראש ישיבת “נצח מאיר”.

מדינת ישראל הצליחה לחנך את הדתיים והדוסים

וזהו (שמות א,ז) “ובני ישראל פרו.. וירבו.. ותמלא הארץ אותם.. ויקם מלך חדש ויאמר אל עמו הנה בנ”י רב ועצום, הבה נתחכמה לו.. “ לקרוא ולא להאמין!!-?? רבותי ההיסטוריה חוזרת, ולא במצרים ולא בגרמניה, אלא במדינת ישראל המכונה “מדינת היהודים”.…

קרא עוד...

אפשר לעבוד את השם בכל מקום ובכל מצב רק לא ליפול לקטנות | פרשת ויחי

אפשר לעבוד את השם בכל מקום ובכל מצב רק לא ליפול לקטנות | פרשת ויחי הנה יוסף הצדיק היה במצרים שכולה גילולים ועבודה זרה ועבד שם את השם יתברך כי לא נכנס לקטנות והתחזק ונהפך ליוסף הצדיק !!! לצפייה לכשרים…

קרא עוד...

איזה דברים גורמים לאדם לצאת לגלות ? פרשת השבוע ויחי

איזה דברים גורמים לאדם לצאת לגלות ? פרשת השבוע ויחי. (בראשית מז-כח) “ויחי עקב בארץ מצרים, שבע עשרה”. כי גלות הוא גלות. ובמשך כאלפיים שנים שעם ישראל בגלות סבלו מהגוים ומעצם הגלות סבל רב מאד וקשה מאד, רציחות, רדיפות, השפלות…

קרא עוד...

זיווגים ושידוכים | את/ה מחכה לאביר על סוס לבן? לנסיכה שלך? כדאי לשמוע…

בענייני זיווגים ושידוכים | רגע לפני שאתן בוחרות את האביר על סוס לבן או הנסיכה שלך כדאי לשמוע את השיעור הבא – בשיעור תמצאו כמה כללים ויסודות ביהדות למצוא את הזיווג האמיתי משורש נשמתכם… וגם כמה חיזוקים למעוקבי זיווג –…

קרא עוד...

אדם בלי יראת שמיים יכול להיות מסוכן מאד

אדם בלי יראת שמיים יכול להיות מאד מסוכן | פרשת השבוע וירא מתוך עלון לשבת על פרשת השבוע על פי דעת תורה והשקפת עולם של רבינו נחמן מברסלב ישיבת נצח מאיר ירושלים https://www.breslevmeir.com/פרשת-השבוע מוסדות ברסלב מאיר – ירושלים 052-565-2005

קרא עוד...

לצפייה | איך מתקנים חטאת נעורים ? פרשת השבוע ויגש

מהו המושג חטאת נעורים ? ואיך מתקנים אותו ? פרשת השבוע ויגש קטע קריינות מתוך העלון לשבת ישיבת נצח מאיר ירושלים 050-4161022פרשת השבוע והוא מסוגל ביותר להגמל מאוננות ועוון פגם זרע לבטלה

קרא עוד...

חטאת נעורים | פרשת ויגש

חטאת נעורים | פרשת ויגש (בראשית מה-לד) “כי איך אעלה אל אבי, והנער איננו אתי”. נפסק בשולחן ערוך [באין חולק] (אבן העזר סי’ כג ס”א) וז”ל: אסור להוציא ש”ז לבטלה. ועוון זה חמור מכל עבירות שבתורה. ע”כ. ובבית יוסף הוסיף…

קרא עוד...

גודל מעלת האהבה אחווה והשלום בין בני ישראל

גודל מעלת האהבה אחווה והשלום בין בני ישראל – פרשת השבוע מקץ – כי זה סוד גאולת הקץ וביאת הגאולה ליחיד ולעם ישראל. גודל מעלת האהבה אחווה והשלום בין בני ישראל : (בראשית מא,ב) “ויהי מקץ.. והנה מן היאור עולות…

קרא עוד...

ממון ישראל הוא דבר קדוש וחשוב לשמור עליו | זהירות גזל | פרשת וישלח ראש ישיבת ברסלב

ממון ישראל הוא דבר קדוש וחשוב לשמור עליו | זהירות גזל | פרשת וישלח ראש ישיבת ברסלב וזהו (בראשית לב-כה) “וַיוָתֵר יעקב לבדו”. פרש”י שכח פכים קטנים וחזר עליהם. והוא ממס’ חולין דף צא. ואצלינו ה”ג בחולין: אמר רבי אלעזר…

קרא עוד...

חילוני, דתי, חרדי – מה התכלית שלך ? גיוס בני הישיבות באמת מועיל לשיוויון בנטל ?

חילוני, דתי, חרדי – מה התכלית שלך ? גיוס בני הישיבות באמת מועיל לשיוויון בנטל ? וזהו המובא בפרשת השבוע (בראשית ל, ל) “ועתה מתי אעשה גם אנכי לביתי”. והנה ראוי ונכון לכל בר דעת לחשוב על עתידו ועל הימים…

קרא עוד...

מעלות וקדושת יעקב אבינו

מעלות וקדושת יעקב אבינו – הלואי ונזכה ללכת בדרך אבותינו! כל אחד אוהב להתפאר ולהתגדל בכבוד אבותיו – אז הנה לפנכים כמה מעלות על קדושתו הבחיר באומה הוא יעקב אבינו. וזהו (בראשית כה-זך) “ויעקב איש תם יושב אוהלים”. ופרש”י “תם”,…

קרא עוד...

שידוך משמיים | פרשת השבוע חיי שרה

וזהו (בראשית כד-ג,ד) “ואשביעך בה’.. אשר לא תקח אישה לבני מבנות הכנעני, אשר אנכי יושב בקרבו, כי אם אל ארצי ואל מולדתי תלך ולקחת אשה לבני”. שידוך משמיים : והנה אע”פ ששידוכים וזיווגים הכל מן השמים, וכמ”ש חז”ל (מועד קטן…

קרא עוד...

תורת אמת מזככת ומעדנת את האדם | פרשת השבוע וירא

תורת אמת מזככת ומעדנת את האדם | פרשת השבוע וירא וזהו (בראשית כ-יא) “ויאמר אברהם כי אמרתי רק אין יראת אלקים במקום הזה והרגוני”. כי אכן אדם בלי תורה ויראת שמים הוא יכול להיות מאד מאד מסוכן וחייתי. כי (איוב…

קרא עוד...