פרשת השבוע

פרשת השבוע – עלון לשבת ישיבת ברסלב “נצח מאיר”

העלון השבועי על פרשת השבוע של חסידות ברסלב,
מבוסס על השקפה התעוררות התחזקות,
עיצות מעשיות ודרך חיים, יקרים וחשובים לעבודת ה’ –
לבעלי תשובה חרדים דתיים למיניהם וכל אדם שרוצה לאמץ לידו דרך חיים
בשמחה ואמונה על פי דרכו של רבי נחמן מברסלב
אשרי המאמצם !

פרשת השבוע “שי עולמות”

הוא עלון שבועי של ישיבת ברסלב
היוצאת כבר עשור שנים, ובו לקט פנינים וחידושים מעוררים על פי הפרשת השבוע
פרסום שבועי על פי סדר הפרשה,
והוא מכיל שיחות מוסר מעוררות עם הכוונה ודעת תורה בכל הנושאים, הפרטיים והכלליים,
בחיי היום יום של כולנו הן בעניני פרנסה ,שלום בית, עבודת השם ועבודת המידות, תפילה,
השקפה ודעת תורה, חינוך הילדים, ועיצות מעשיות עם הכוונה וייעוץ על פי דעת רבינו רבי נחמן מברסלב.

מאת ראש מוסדות ברסלב
הרה”ח שמעון יוסף הכהן ויזנפלד שליט”א
ראש ישיבת “נצח מאיר”.

רוחו של הצדיק ותלמידיו בכל דור ודור

(בראשית ו-ו) “אלה תולדות נח נח” ואיתא בזוהר הקדוש (בתוספתא, דף נט:) וז”ל למה נח תרי זימני? אלא כל צדיק וצדיק די בעלמא, אית ליה תרין רוחין, רוחא חד בעלמא דֵין, ורוחא חד בעלמא דאתי, רוחו של הצדיק ותלמידיו בכל…

קרא עוד...

בראשית – GENESIS | לחיות כיהודי פשוט בלי קושיות וחקירות

(בראשית א-א) “בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ”. כמה טוהר (purity), כמה קדושה, כמה אמונה כמה אמת, כמה טוב אמיתי וניצחי במילים הראשונות של תורתינו הקדושה. (בראשית – In the beginning… – At the GENESIS…), געוואלד, געוואלד, כמה צריכים…

קרא עוד...

הקפות שניות ושמחת תורה – אשריכם ישראל זכיתם!

בחג השבועות קיבלנו את התורה, אחרי קבלת מלכות שמים, לציות מלא, ונאמנות מוחלטת להשי”ת ותורתו בבחי’ (שמות כד-ז) כל אשר דיבר ה’ נעשה ונשמע, ובשבועות אנו מתחדשים בכיסופים לקבלת התורה בהתחדשות, ועל כן בני ישראל הקדושים ערים כל הלילה בציפיה…

קרא עוד...

אשריכם תומכי התורה – זכיתם ובגדול | פרשת וזאת הברכה

אשריכם תומכי התורה זכיתם ובגדול!! כמה דיבורים ומעלות וחיזוקים לעמודי היסוד של התורה אשר עליהם עומדים ונתמכת התורה ולומדיה, אשר מחסרים ממונם ובשמחה נותנים ומחלקים ללומדי התורה באמונה מלאה על כוחה וחשיבות התורה. ופה המקום והזמן להודות לתורמי הישיבה –…

קרא עוד...

קושיות על השם יתברך | פרשת האזינו

(דברים לב-ד) “הצור תמים פעלו, כי כל דרכיו משפט, א-ל אמונה ואין עול, צדיק וישר הוא”. וכן כתיב (תהלים צב-ו) מה גדלו מעשייך ה’, מאד עמקו מחשבותיך.. להגיד כי ישר ה’, צורי ולא עולתה בו. קושיות על השם יתברך |…

קרא עוד...

כל יהודי ויהודי כותב לעצמו את השירה שלו | פרשת וילך

(דברים לא-יט) “ועתה כתבו לכם את השירה הזאת, ולמדה את בני ישראל, שימה בפיהם”. כל יהודי ויהודי כותב לעצמו את השירה שלו | פרשת וילך פרש”י “את השירה הזאת” האזינו השמים (לקמן לב-א) עד וכפר אדמתו עמו (שם מג). ע”כ.…

קרא עוד...

אהבת חברים + אהבה בין ישראל = היא תחילת הגאולה | פרשת ניצבים

(דברים כט-ט) “אתם נצבים היום כולכם לפני ה’ אלקיכם”. אהבת חברים | פרשת נצבים גדולה ומפורסמת מעלת האחדות והאחווה ואהבת ישראל בכלל, וחברים בפרט. וכמו שכתוב (ויקרא יט-יח) ואהבת לרעך כמוך. ומי שמתבונן קצת על מילת “כמוך” יבין קצת עד…

קרא עוד...

פרשת כי תבוא | קיום המצוות בשמחה היא גאולת הנפש וישראל

פרשת כי תבוא | קיום המצוות בשמחה היא גאולת הנפש וישראל (דברים כו-טז) “היום הזה ה’ אלקיך מצוך לעשות את החוקים האלה ואת המשפטים, ושמרת ועשית בכל לבבך ובכל נפשך”. קיום המצוות בשמחה היא גאולת הנפש וישראל בכל לבבך- היינו…

קרא עוד...

יהודי – השם יתברך אוהב אותך !!! פרשת כי תצא

(דברים כג-ז) “כי אהבך ה’ אלוקיך”. אכן כן הוא, לא רק שהשי”ת אוהב את עם ישראל, אלא השם יתברך – אוהב כל אחד ואחד מבני ישראל, אותי ואותך, כל אחד ואחד בנפרד. השם יתברך אוהב אותך וזה קרמיז לן קרא…

קרא עוד...

רדיפת הכבוד | פרשת שופטים

(דברים טז-כב) “ולא תקים לך מצבה, אשר שנא ה’ אלקיך”. רדיפת הכבוד | פרשת שופטים כל אדם משתוקק שאחרי מותו ישאר זכר למו בהאי עלמא דשיקרא. ובאופן פשטני זה המשך של אהבת ורצון הכבוד שאדם אוהב ורודף כבוד כל ימי…

קרא עוד...

כוח הבחירה | פרשת ראה

כוח הבחירה נתונה בידך, אתה בוחר להיות צדיק או רשע. השם יתברך רק מביא לך ניסיונות ומבחנים -אבל הבחירה אם לנסות לעבור אותם ולהיות צדיק או להתעלם ולבעוט בהם ולהיות רשע – הם בידך בבחירתנו בלבד…! (דברים יא-כו) “ראה אנכי…

קרא עוד...

לא תביא תועבה אל ביתך – זה האינטרנט!

(דברים ז-כו) “ולא תביא תועבה אל ביתך, והיית חרם כמוהו, שקץ תשקצנו ותעב תתעבנו, כי חרם הוא”. בעוונותינו הרבים התועבות שאסור להביא הביתה מתרבים מיום ליום, והתועבות לא נראות כל כך מפחידות ואימתניות ומזיקות, אדרבא נראות ידידותיות שמביאות תועלת כל…

קרא עוד...

פרשת ואתחנן | גדולת משה רבינו

(דברים ג-כד) וכו’ “ואתחנן אל ה’, אד-ני אלקים… אעברה נא ואראה את הארץ הטובה, אשר בעבר הירדן ההר הטוב הזה והלבנון”, וההמשך ויתעבר ה’ בי למענכם, ולא שמע אלי, ויאמר ה’ אלי רב לך… אל תוסף, דבר אלי עוד בדבר…

קרא עוד...