פרשת השבוע

פרשת השבוע – עלון לשבת ישיבת ברסלב "נצח מאיר"

העלון השבועי על פרשת השבוע של חסידות ברסלב,
מבוסס על השקפה התעוררות התחזקות,
עיצות מעשיות ודרך חיים, יקרים וחשובים לעבודת ה’ –
לבעלי תשובה חרדים דתיים למיניהם וכל אדם שרוצה לאמץ לידו דרך חיים
בשמחה ואמונה על פי דרכו של רבי נחמן מברסלב
אשרי המאמצם !

פרשת השבוע “שי עולמות”

הוא עלון שבועי של ישיבת ברסלב
היוצאת כבר עשור שנים, ובו לקט פנינים וחידושים מעוררים על פי הפרשת השבוע
פרסום שבועי על פי סדר הפרשה,
והוא מכיל שיחות מוסר מעוררות עם הכוונה ודעת תורה בכל הנושאים, הפרטיים והכלליים,
בחיי היום יום של כולנו הן בעניני פרנסה ,שלום בית, עבודת השם ועבודת המידות, תפילה,
השקפה ודעת תורה, חינוך הילדים, ועיצות מעשיות עם הכוונה וייעוץ על פי דעת רבינו רבי נחמן מברסלב.

מאת ראש מוסדות ברסלב
הרה”ח שמעון יוסף הכהן ויזנפלד שליט”א
ראש ישיבת “נצח מאיר”.

ונשמרתם מאד לנפשותיכם שמירת הגוף והנפש | פרשת ואתחנן

(דברים ד-טו) ונשמרתם מאד לנפשותיכם שמירת הגוף והנפש. הגוף צריך שמירה ותחזוקה נאותה, כדי שהאדם יהיה בריא ויוכל לעבוד את ה' כראוי, וכמו שכתב הרמב"ם (הלכות דעות, פ"ד ה"א) וז"ל הואיל והיות הגוף בריא ושלם, מדרכי ה' הוא, שהרי אי…

קרא עוד...

נחל נובע | פרשת השבוע מסעי

וזהו (במדבר לד-יז,כט) "אלה שמות האנשים אשר ינחלו לכם את הארץ אלעזר הכהן ויהושע בן נון, אלה אשר ציוה ה' לנחל את בני ישראל". נחל נובע | פרשת השבוע מסעי כתיב (משלי י-כה) וצדיק יסוד עולם, וכתיב (תהלים עה-יא) תרוממנה…

קרא עוד...

והייתם נקיים מה' ומישראל | פרשת מטות

וזהו (במדבר לב-כב) "והייתם נקיים מה' ומישראל". והייתם נקיים מה' ומישראל | פרשת מטות: תנן במסכת שקלים (פ"ג מ"ב) שלומדים מהפסוק הזה, שכשעם ישראל היו תורמים בכל שנה מחצית השקל לצורך קניית הקרבנות של כל שנה, שהנכנס לקחת כסף לצורך…

קרא עוד...

אין כלי שמחזיק ברכה כמו השלום – איך משיגים שלום..? פרשת השבוע פנחס

אין כלי המחזיק ברכה בכל תחום שהוא כמו השלום – הפסוק אומר בקש שלום ורודפהו, משמע שזה לא בא בקלות אלא צריך לרדוף ולהתאמץ כדי להשיג את הכלי המבורך והנפלא הזה. אז איך משיגים שלום? שלום הוא כלי שמחזיק את…

קרא עוד...

הן עם לבדד ישכון ובגוים לא יתחשב | חינוך ילדים פרשת בלק

וזהו (במדבר כג-ט) "הן עם לבדד ישכון ובגוים לא יתחשב". בנושא חינוך הילדים פרשת בלק מאת הר' שמעון יוסף הכהן ויזנפלד שליט"א. הן עם לבדד ישכון ובגוים לא יתחשב | פרשת בלק במשך דורות רבים המציאות של עם ישראל היתה…

קרא עוד...

מהי מידת התמימות ? עלון לשבת פרשת חוקת

וזהו (במדבר יט-ב) "זאת חוקת התורה… ויקחו אליך פרה אדומה תמימה". מהי מידת התמימות? גדולה מעלת ומידת התמימות, שאדם זוכה להתבטל לרצון השי"ת ולעשות רצונו יתברך בלי שום התחכמות. ולא רוצה ולא מחפש להתחכם על ה' ותורתו הקדושה. והנה השי"ת…

קרא עוד...

מידת הקנאה נמצאת אצל כולנו לא רק אצל קורח | פרשת קורח

וזהו (במדבר טז-א,ג) "ויקח קרח.. ויקמו לפני משה.. ויאמרו.. רב לכם, כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם ה', ומדוע תתנשאו על קהל ה'". מודעת זאת בכל העולם שמידת הקנאה, היא מידה שפילה וגרועה מאד, והיא קיימת כמעט בכל אדם חוץ…

קרא עוד...

קואצ'ינג | פרשת השבוע שלח לך

וזהו (במדבר טו-לט) "והיה לכם לציצית, וראיתם אותו, וזכרתם את כל מצוות ה' ועשיתם אותם". יהודי צריך לחיות כל הזמן עם אמונה מוחשית ולהרגיש את קירבת ה' ונוכחותו כל הזמן ממש. בבחי' (סוף תהלים) כל הנשמה תהלל י-ה, על כל…

קרא עוד...

מידה כנגד מידה – פרמטר טוב למה שעובר עליך בחיים

'מידה כנגד מידה' היא פרמטר טוב לקבל תשובות על השאלות למה מגיע לי? למה השם עושה לי? וכד'. לפניכם פרמטר טוב לבדוק מה שעובר עליכם בחיים ולמה דברים קורים לכם. 'מידה כנגד מידה' הוא כלל ברזל, יתד בל ימוט, וצריכים…

קרא עוד...

כבוד הרב: האם לזרוק את הילד מהבית או לא? פרשת נשא חסידי ברסלב

האם לזרוק את הילד מהבית? שאלה קשה – ילד שנופל ומתקלקל בין חרדי שמתפרחח, בין חילוני שנהיה עבריין, דילמה קשה למחנכים ולהורים… מתוך פרשת השבוע ישיבת ברסלב "נצח מאיר" שאלה לי לכבוד הרב: האם לזרוק את הילד מהבית? וזהו (במדבר…

קרא עוד...

קבלת התורה תלויה באהבת חברים לחזק ולפרגן אחד לשני

קבלת התורה תלויה באהבת חברים | פרשת במדבר. וזהו (במדבר א-ב) "שאו את ראש כל עדת בני ישראל". כי כל יהודי ויהודי הוא יהלום יקר בכתרו של הקב"ה, והשי"ת רוצה שיאיר ויזהיר ויזרח אורו אצל כל אחד מעם ישראל. וכל…

קרא עוד...

עם ישראל בלי תורה – כמו צוענים נודדים | פרשת בחוקותי

וזהו (ויקרא כו-מד) "ואף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם, לא מאסתים ולא געלתים". אמרו חז"ל (תורת כהנים-כאן) וכי מה נשתייר להם לישראל, שלא נגאלו ולא נמאסו?? והלא כל מתנות טובות שניתנו להם, ניטלו מהם!? מה נשתייר להם? זה ספר תורה!…

קרא עוד...

העולם הזה לא מפנק אף אחד | פרשת בהר

העולם הזה לא מפנק אף אחד – אם חשבתם להינות פה… ראוי לחשוב טוב ולהסחף אחרי עולם הזה כי הוא בולע ומסיח את האדם מדביקות בהשם והתכלית והתענוג האמיתי | מתוך פרשת השבוע – כנסו ומובטח לכם שתהינו מחיי נצח…

קרא עוד...