תיקון הכללי

ברוכים הבאים לאתר של חסידי ברסלב

שמחים להיות פה עבורכם כל שאלה שיש לכם על אמירת תיקון הכללי נשמח לענות

באתר יש פירוש על תיקון הכללי הכולל מכתבים חיזוקים ופשט המילים שטוב לכוון בעת אמירת התיקון

אסור להיות זקן | תיקון העולם

בבוקר — יציץ וחלף, לערב — ימולל ויבש (תהלים) בחיים של כל אדם עלי אדמות — יש בחינת ´בוקר´, ובחי´´ערב´, בחי´´בוקר´ — היינו כשהוא צעיר, ונדמה לו ש´כל החיים´ לפניו, ויש הרבה זמן להספיק הרבה, והוא כשמיטב כוחותיו במתנו. והנה…

קרא עוד...

העולם הזה עובר כחלום לילה

זרמתם — שֵנָה יהיו (תהלים) זרמתם — שֵנָה יהיו. בבוקר — כחציר יחלוף. ´זרמתם´ — רמז לזרימת החיים, שדרך האדם לזרום ולזרום עם החיים, ונדמה לו כאילו הוא חי חיים קבועים וארוכים בהאי עלמא, ולבסוף מתגלה כחלום שינת הלילה, שהוא…

קרא עוד...

אלף שנים

  כי אלף שנים בעיניך כיום אתמול, כי יעבור (תהלים צ, ד) פירוש שכבר עבר. ואשמורה בלילה – וכחלום לילה או כאחת המשמרות של הלילה, דהיינו: מה שווה האדם, הרי כולו בעל דמיונות שחושב שיש לו הרבה זמן לחיות.., ודרך…

קרא עוד...

שובו בני אדם

תשב אנוש עד דכא. (תהילים צ, ג) תשוב — זו שיבה… זו ביאה (ספרא פרשת מצורע והובא בפירש"י עה"ת), כלומר: אומר דוד המלך רבש"ע הנך מביא את האדם לידי ייסורים עד דכדוכה של נפש, ולפעמים ייסורי מוות, אם יש צורך בכך..,…

קרא עוד...

הכתובת לצרות שלך…

אד-ני מעון אתה היית לנו בכל דור ודור (תהילים צ, א) ´מעון´ היינו מדור, ומגדל עוז – לנוס ולברוח אליך בכל עת צרה וצוקה, ובכל עת משבר, שבו נוכל לקבל מחסה והגנה מכל רודפינו הגשמיים והרוחניים, של הפרט ושל הכלל,…

קרא עוד...

כאיל תערוג על אפיקי מים

  כאיל תערוג על אפיקי מים. (תהלים) היינו [האיל] כשצמא ולא מוצא מים – צועק לה´ שירחם עליו למצוא מים. ואע"פ שאיל הוא זכר, ותערוג הוא לשון נקיבה, י"ל שדרך הנקיבה לצעוק ולבכות יותר וברגש יותר, וע"כ דומה כאן הזכר…

קרא עוד...

אתה האל עושה פלא

אתה הא-ל עושה פלא. (תהלים עז, טו) מקודם (בפסוק יב) אמר: אזכרה מקדם פלאך — דהיינו שזוכר ניסים שעשית בעבר, ובפרט בדורות שעברו – לעם ישראל, ועכשיו אחרי שימת הלֵב קאמר: "עושה פלא", כעֵת בימינו גם כן, כי באמת השי"ת…

קרא עוד...

אלוקים בקודש דרכיך

  אלקים בקודש דרכך. (תהלים עז, יד) המפרשים פירשו לענין הנקמה בגוים, שכך מידתו יתברך [ע"י הדין והפורענות שה' עושה ברשעים – זהו דרכיך ומידתך, מי א-ל גדול כאלוקים אשר הכוח בידו להנקם מאויביו (ואין מי שיעכב וימנע ממנו להושיענו)].…

קרא עוד...

אזכרה נגינתי בלילה

אזכרה נגינתי בלילה. (תהלים)  דוד המלך הכי קאמר: בלילה וכשרע בנשמה — אזכרה, הנני זוכר הניגונים והמנגינות המתנגנות בשבת, בסעודות של ליל שבת, והבוקר, וסעודה שלישית ומוצ"ש, יום טוב, ראש השנה, יום כיפור, חנוכה ופורים, ועתות פגרה, ושאר עתי נגינות……

קרא עוד...

רפואת הנפש

 מה תשתוחחי נפשי. ידוע מרבינו רבי נחמן מברסלב ז"ל (חיי מוהר"ן מעלת ההתבודדות ו´) שנתן הנהגה למישהו לדבר עם האיברים, וכאן במזמור זה – דוד המלך מדבר אל נפשו, ומחזק את עצמו ואמר "נפשי – למה הנך שבורה וכפופה, ותהמי…

קרא עוד...

שיחה

 אֶזְכְּרָה אֱלֹהִים וְאֶֽהֱמָיָה אָשִׂיחָה, וְתִתְעַטֵּף רוּחִי סֶֽלָה (תהלים עז)  אמרו חכמינו ז"ל (יומא עה, א) ע"פ (משלי יב, כה) דאגה בלב איש ישחנה – ישיחנה הכוונה לאחרים ! היינו שידבר מכך עם אנשים, ובעצם הדיבור יפרוק את מועקתו היושב לו…

קרא עוד...

צרות

ביום צרתי אד-ני דרשתי (תהלים)  ביום צרתי אד-ני דרשתי. ידוע מה שאמר רבינו [רבי נחמן מברסלב] ז"ל שמה שהעולם עושים בסוף — אנחנו צריכים לעשות מיד בהתחלה (נשמע מרלו"י זצ"ל, והו"ד ג"כ בשש"ק ח"ב א, רצג). דהיינו שדרך ומנהג העולם,…

קרא עוד...

מצפים לישועה

קולי אל אלקים (תהילים)   אמר המעתיק : יש להעיר ולהאיר הערה והארה לכל התורמים ואלו המוסרים שמות לברכה ותפילה למוקד התפילות של חסידי ברסלב – המצפים לישועת ה'. יש הרבה שחושבים שאם יתנו צדקה בעבור שיתפללו עבורם שחייבים לפעול…

קרא עוד...