תיקון הכללי

ברוכים הבאים לאתר של חסידי ברסלב

שמחים להיות פה עבורכם כל שאלה שיש לכם על אמירת תיקון הכללי נשמח לענות

באתר יש פירוש על תיקון הכללי הכולל מכתבים חיזוקים ופשט המילים שטוב לכוון בעת אמירת התיקון

תיקון הכללי | שמחו בהשם וגילו צדיקים | וידוי דברים

שמחו בה´, וגילו צדיקים, והרנינו כל ישרי לב. כי מי שליבו עקום עם עקמומיות כלפי ה´ בטענות מטענות שונות ומשונות לא יוכל לשמוח ולרנן, אבל הצדיקים ישרי לב, תמיד טוב יהי´ להם – ויודו וישירו לה´. שמחו בה´. זו עצה…

קרא עוד...

עד מתי

תיקון הכללי | עד מתי ? שׁוּבָה ה' עַד מָתָי וְהִנָּחֵם עַל עֲבָדֶיךָ: (תהלים צ) שובה ה' עד מתי. נראה לומר, שלא כל אחד יכול להוציא כאלו דיבורים לפני ה´, שהם כעין הטחת דברים כלפי מעלה ח"ו. ויש הבדל אם…

קרא עוד...

תיקון הכללי | לנצל את החיים

נאמר בתהלים ע"י דוד המלך : למנות ימינו — כן הודע.., היינו פירושו – ריבונו של עולם, הודע לנו ותן לנו דעת למנות ימינו, ולנצל ימינו, ולנצל הזמן היקר של החיים באופן שנוכל לתת דין וחשבון עליהם, באופן שלא יהי´…

קרא עוד...

החיים

ימי שנותינו ´בהם´ שבעים שנה, ואם בגבורות שמונים שנה. ורהבם עמל ואון, כי גז חיש ונעופה. (תהלים צ, י). יש להבין תיבת ´בהם´ שהיא לכאורה מיותרת ? וי"ל ימי שנותינו – ´בהם´ בדמיונות העוה"ז. אי נמי ימי שנותינו ´בהם´ בבני אדם,…

קרא עוד...

אסור להיות זקן | תיקון העולם

בבוקר — יציץ וחלף, לערב — ימולל ויבש (תהלים) בחיים של כל אדם עלי אדמות — יש בחינת ´בוקר´, ובחי´´ערב´, בחי´´בוקר´ — היינו כשהוא צעיר, ונדמה לו ש´כל החיים´ לפניו, ויש הרבה זמן להספיק הרבה, והוא כשמיטב כוחותיו במתנו. והנה…

קרא עוד...

העולם הזה עובר כחלום לילה

זרמתם — שֵנָה יהיו (תהלים) זרמתם — שֵנָה יהיו. בבוקר — כחציר יחלוף. ´זרמתם´ — רמז לזרימת החיים, שדרך האדם לזרום ולזרום עם החיים, ונדמה לו כאילו הוא חי חיים קבועים וארוכים בהאי עלמא, ולבסוף מתגלה כחלום שינת הלילה, שהוא…

קרא עוד...

אלף שנים

  כי אלף שנים בעיניך כיום אתמול, כי יעבור (תהלים צ, ד) פירוש שכבר עבר. ואשמורה בלילה – וכחלום לילה או כאחת המשמרות של הלילה, דהיינו: מה שווה האדם, הרי כולו בעל דמיונות שחושב שיש לו הרבה זמן לחיות.., ודרך…

קרא עוד...

שובו בני אדם

תשב אנוש עד דכא. (תהילים צ, ג) תשוב — זו שיבה… זו ביאה (ספרא פרשת מצורע והובא בפירש"י עה"ת), כלומר: אומר דוד המלך רבש"ע הנך מביא את האדם לידי ייסורים עד דכדוכה של נפש, ולפעמים ייסורי מוות, אם יש צורך בכך..,…

קרא עוד...

הכתובת לצרות שלך…

אד-ני מעון אתה היית לנו בכל דור ודור (תהילים צ, א) ´מעון´ היינו מדור, ומגדל עוז – לנוס ולברוח אליך בכל עת צרה וצוקה, ובכל עת משבר, שבו נוכל לקבל מחסה והגנה מכל רודפינו הגשמיים והרוחניים, של הפרט ושל הכלל,…

קרא עוד...

כאיל תערוג על אפיקי מים

  כאיל תערוג על אפיקי מים. (תהלים) היינו [האיל] כשצמא ולא מוצא מים – צועק לה´ שירחם עליו למצוא מים. ואע"פ שאיל הוא זכר, ותערוג הוא לשון נקיבה, י"ל שדרך הנקיבה לצעוק ולבכות יותר וברגש יותר, וע"כ דומה כאן הזכר…

קרא עוד...

אתה האל עושה פלא

אתה הא-ל עושה פלא. (תהלים עז, טו) מקודם (בפסוק יב) אמר: אזכרה מקדם פלאך — דהיינו שזוכר ניסים שעשית בעבר, ובפרט בדורות שעברו – לעם ישראל, ועכשיו אחרי שימת הלֵב קאמר: "עושה פלא", כעֵת בימינו גם כן, כי באמת השי"ת…

קרא עוד...

אלוקים בקודש דרכיך

  אלקים בקודש דרכך. (תהלים עז, יד) המפרשים פירשו לענין הנקמה בגוים, שכך מידתו יתברך [ע"י הדין והפורענות שה' עושה ברשעים – זהו דרכיך ומידתך, מי א-ל גדול כאלוקים אשר הכוח בידו להנקם מאויביו (ואין מי שיעכב וימנע ממנו להושיענו)].…

קרא עוד...

אזכרה נגינתי בלילה

אזכרה נגינתי בלילה. (תהלים)  דוד המלך הכי קאמר: בלילה וכשרע בנשמה — אזכרה, הנני זוכר הניגונים והמנגינות המתנגנות בשבת, בסעודות של ליל שבת, והבוקר, וסעודה שלישית ומוצ"ש, יום טוב, ראש השנה, יום כיפור, חנוכה ופורים, ועתות פגרה, ושאר עתי נגינות……

קרא עוד...