תיקון הכללי

ברוכים הבאים לאתר של חסידי ברסלב

שמחים להיות פה עבורכם כל שאלה שיש לכם על אמירת תיקון הכללי נשמח לענות

באתר יש פירוש על תיקון הכללי הכולל מכתבים חיזוקים ופשט המילים שטוב לכוון בעת אמירת התיקון

איה אלוקיך

היתה לי דמעתי לחם יומם ולילה. (תהלים מב) היתה לי דמעתי לחם יומם ולילה. אשרי מי שזוכה להתפלל לה´ מתוך דמעות, שהרי שערי דמעות לא ננעלו (בבא מציעא נט, א), ובפרט מי שזוכה לכך באופן קבוע, והוא לחם חוקו !…

קרא עוד...

סגולה לשלווה

סגולה לשלווה ורוגע נפשי (תהלים קה) שאל ויבא שלו ולחם שמים ישביעם. הרי הפסוק מרמז על סגולה לשלווה ! ויש לומר שיש כאן גם התחזקות לתפילה, על השלווה, ועל הפרנסה בבחי’ “שאל ויבא שלו”, שבתפילה אפשר לפעול שלווה בכל הנושאים…

קרא עוד...

השתוקקות לה’

תיקון הכללי פירוש 23 | כאיל תערוג על אפיקי מים. (תהלים מב, ב) היינו האיל כשצמא ולא מוצא מים – צועק לה´, שירחם עליו למצוא מים. ואע”פ שאיל הוא זכר, ותערוג הוא לשון נקיבה, י”ל (יש לומר, לתרץ) שדרך הנקיבה…

קרא עוד...

בריאת העולם היתה בשבילי

למנצח משכיל לבני קורח (תהלים מב) למנצח – פירושו למשורר, ותרגומו לשָבָחָא. משכיל – תרגומו בשכלא טבא. והמצודות פירש שבמזמור זה ילמדו דעת והשכל להתפלל על הגאולה. לבני קורח – שעליהם נאמר (מגילה יד, א) ובני קרח לא מתו, כשהאדמה…

קרא עוד...

אברך את ה’

אברך את ה’ אשר יעצני (תהלים טז, ז) אברך את ה’ – אל תאמר אלה אברך עם ה’, כי רבינו [רבי נחמן מברסלב] ז”ל רצה להתעסק בעיקר (רוצה לומר, לא רק אבל במיוחד) עם אברכים (נשואים) (כאשר שמעתי מפי מו”ר…

קרא עוד...

עם קדוש

ברוך ה´ אלוקי ישראל. ברוך ה´ אלוקי ישראל – מה שהזכיר את כלל ישראל, אע”פ שעסק בהודאת עצמו והודאה אישית, כי הרגיש שהשי”ת עושה חסד לכל יהודי ויהודי בכמה אופנים נגלים ונסתרים גשמיים ורוחנים, בכל יום יום בכל עת ושעה,…

קרא עוד...

ה’ תומך תמימים

תיקון הכללי – מזמור תהלים מא, יג תקראו לאט ותתבוננו ותמצאו עיצות והצלחה רוחנית להתקרב להשי”ת. ואני (בזכות) תומי — תמכת בי. ותציבני לפניך לעולם — כי בזכות התמימות — זוכה לנצחיות. כי ה´ תומך תמימים, וכמ”ש בשמחת תורה בהקפה השביעית…

קרא עוד...

כאשר זמם

פירושים על תיקון הכללי - תהלים מא (פירוש מס' 20) יחד עלי יתלחשו. היינו שהשונאים שלי מתאספים ביחד ומקימים פרלמנט פיטפוטים לדון עלי, ומקימים מועצת קונסוליה עלי. עלי יחשבו רעה לי. והם מתאמצים לטכס עצות רעות עלי [לרעתי]. (וזה שהתפלל…

קרא עוד...

קמעות וסגולות

הקמיע היא סגולה לשמירה והצלחה אך כמובן התמדה והשתדלות בתפילה - היא העיקר העיצה לקבלת הישועה וההצלחה. הקמעות והסגולה [הסגולות] - רובם מספרי מרבי נחמן מברסלב, כל הקמיעות והסגולות נכתבו על פי ההלכה, על קלף מבהמה כשרה, עם דיו כשר, ובנוצה…

קרא עוד...

אל תהיו כסוס…

אל תהיו כסוס כפרד אין הבין (תהלים לב – תיקון הכללי מאמר 19). שמתנהג כבהמה, והוא אטום לב, שלא מבין איך להתנהג, ואפילו כשבאים להטיב עמו ולקשטו –   חושב שבאים להרע לו, ומחפש לנשוך או לבעוט (וכבר היו לעולמים שהזיקו…

קרא עוד...

רבי נחמן מברסלב 148

רבי נחמן מברסלב 148. מאת ראש מוסדות ברסלב – הרה”ח שמעון יוסף הכהן ויזנפלד שליט”א] (מתוך ספר “שי למורא” על התיקון הכללי) אויבי יאמרו “רע” לי.  כי היצר הרע והס”א וחיילותיו, וכן השונאים ומתנגדים אומרים “רע” יהא לך בסופך, והנך הולך…

קרא עוד...

תיקון הכללי | חבלים נפלו לי בנעימים

תיקון הכללי מזמור טז פסוק ו  חבלים נפלו לי בנעימים כל החלקים שנפלו בחלקנו — כולם נעימים, כי נפלו בחלקינו התורה הקדושה והצדיקים, ארץ ישראל וירושלים, והמצוות, ועסק התורה והתפילה ועבודת ה´, אשרינו מה טוב חלקינו ומה נעים גורלינו, ומה…

קרא עוד...

תיקון הכללי | למנצח – למי שרוצה להצליח בענייני נצח

מזמור מא מהתהלים למנצח מזמור לדוד למנצח. פירוש למי שרוצה להצליח בעניני “נצח” ולנצח את אויביו הרוחניים (יצר הרע, סיטרא אחרא וכת דיליה) וגם בעניים גשמיים – יטה אוזנו לנאמר במזמור זה, כגון להיות משכיל אל דל (פסוק ב) להיות חכם…

קרא עוד...