תיקון הכללי

ברוכים הבאים לאתר של חסידי ברסלב

שמחים להיות פה עבורכם כל שאלה שיש לכם על אמירת תיקון הכללי נשמח לענות

באתר יש פירוש על תיקון הכללי הכולל מכתבים חיזוקים ופשט המילים שטוב לכוון בעת אמירת התיקון

מצפים לישועה

קולי אל אלקים (תהילים)   אמר המעתיק : יש להעיר ולהאיר הערה והארה לכל התורמים ואלו המוסרים שמות לברכה ותפילה למוקד התפילות של חסידי ברסלב – המצפים לישועת ה’. יש הרבה שחושבים שאם יתנו צדקה בעבור שיתפללו עבורם שחייבים לפעול…

קרא עוד...

מקפיצה רוחנית

למנצח על ידותון מזמור לאסף (תהלים)  המשך… אי נמי הכי קאמר: שכשם שצריך תמיד להפוך את היגון והאנחה לשמחה [כלומר את מרירות היום יום והצרות והחושך והאופל העוברים על האדם וגורמים לו עצבות דיכאון ומרה שחורה בחיים], כך מהרשלנות ומהצרות…

קרא עוד...

שפע של ישועות

תיקון הכללי תיקון נשמות החיים והמתים ! (חיי מוהר”ן שז – שט) אמר רבינו רבי נחמן מברסלב : אני אין לי מה לעשות בזה העולם כלל, כי בשבילי איני צריך לעשות כלל רק באתי להעולם לקרב נפשות ישראל להשם יתברך.…

קרא עוד...

למנצח על ידותון

(מתוך ספר פי’ על התיקון הכללי ישיבת ברסלב “נצח מאיר“). למנצח על ידותון (ידיתון כתיב) ידותון הם הצרות והנסיונות הקשים (שנגזרו מכח דתו של מלך מלכי המלכים) הבאים על הכלל ו\או על הפרט. וקאמר שלנצח מצבים קשים ומאורעות קשות וצרות…

קרא עוד...

עוזי אליך אזמרה

עוזי אליך אזמרה תהלים – עוזי. פירוש המילה – חוזקי וצורי. וזה מראה על גודל הבטחון של דוד, כי יש אדם שעוזו היא — חכמתו, ויש שזהו – ממונו, ויש מי – שאין לו, ויש הרבה בחי´ בזה. אבל דוד…

קרא עוד...

אשירה לה’

ואני אשיר עוזך. (תהילים)  (מתוך ספר פי’ על התיקון הכללי ישיבת ברסלב “נצח מאיר“).  היינו כשבעזרתך ה´ אושע [תבוא לי הישועה] — אזי אשירה, זהו פשוטו. ולי נראה – שבכל אופן אמר המשורר ‘ואני אשיר’, בין אם תקבל תפילתי ואושע,…

קרא עוד...

עורה לקראתי וראה…

רבונו של עולם – עורה לקראתי וראה… (פירוש על התהלים – מתוך תיקון הכללי לרבי נחמן מברסלב) לכאורה להיפך הווה ליה למימר (היה לו לומר) : רבונו של עולם “ראה” את מצבי האומלל, “ועורה לקראתי” – להושיעני. אלא נראה לומר…

קרא עוד...

חסדי יקדמני

אלוקי חסדי יקדמני… (תהלים)   פירוש שהתפלל וביקש מאת ה’ “אלוקי חסדי – תקדם אותי !” כי כל אחד רוצה להתקדם בחיים – זה בעבודה, וזה בפרנסה, וזה בכבוד והיררכיה (כ”א לפי ענינו), ואני מבקש ממך אלקי חסדי – שאתה…

קרא עוד...

חינוך בלי לחץ

וישמרו את הבית להמיתו. (תהלים)  וישמרו את הבית להמיתו… הנה בדרך כלל השמירה — וההשגחה, הוא דבר טוב ומעולה וחיובי, אבל לפעמים השמירה היא שלילית, וזה נוגע לכל תחומי החיים והיהדות, וכבר אמר החכם, שמכללי הזהירות — לא להיות מדי…

קרא עוד...

עיצה לפרנסה

למנצח — אל תשחת. למנצח הם אותיות למַן — צח, דהיינו מרמז דוד המלך הספר תהלים שכדי לזכות פרנסה בקדושה (כי מַן — זהו רמז לפרנסה כידוע, שהמן הוא הפרנסה והאוכל והשובע אשר ירד לעם ישראל במדבר) והעצה היעוצה לפרנסה…

קרא עוד...

שירים

יומם יצוה ה’ חסדו… ובלילה שירו עימי. (תהלים)   יומם… ובלילה. יום — היינו ימי האור והשמחה והטוב הגלוי לכל אדם ימים של חסד והתרוממות רוחנית וגשמית שהכל הולך כסדר, וכן ניתן לפרש על הגאולה. ולילה — היינו ימי החושך…

קרא עוד...

תיקון הכללי | ניסים ונפלאות

תיקון הכללי | ניסים ונפלאות אזכרך מארץ ירדן, וחרמונים מהר מצער. היינו אומר ומתפלל דוד המלך לפני בורא עולם בתחנון וריצוי ואמתלאות, רבונו של עולם אע”פ שחטאנו לך במעשה העגל ובשיטים וכו´, לא מנעת מלעשות לנו ניסים ונפלאות והובשת לנו…

קרא עוד...

איה אלוקיך

היתה לי דמעתי לחם יומם ולילה. (תהלים מב) היתה לי דמעתי לחם יומם ולילה. אשרי מי שזוכה להתפלל לה´ מתוך דמעות, שהרי שערי דמעות לא ננעלו (בבא מציעא נט, א), ובפרט מי שזוכה לכך באופן קבוע, והוא לחם חוקו !…

קרא עוד...