פסח

מועדים וחגי ישראל

ברכות למימונה

לקט ברכות למימונה עם אפשרות לשלוח בהודעה לחברים ו/או משפחה עם תפילות נפלאות : מה זה המימונה ? מהי מופלטה , ומהם שאר המנהגים ? נהוג במימונה לברך את האורחים בברכת "תרבחו ותסעדו" ופירושו "תרוויחו ותצליחו". וישנם אשר מפרשים את…

קרא עוד...
Daily Chizuk

pesach greeting "chag pesach sameach" jewish passover greeting

on this blog you will find pesach greeting "chag pesach sameach" jewish passover greeting & prayer & wishes for happy passover. pesach greeting / greeting for passover the best Happy Passover Greetings prayers and Wishes To to share or Send…

קרא עוד...
Daily Chizuk

Kimcha DePischa 2024 breslvmeir yeshiva in jerusalem

About breslav hasidim Kimcha DePischa Project. Your (charity) tzdakha, gifts to the poor and needy for the holiday of freedom in pesach. Kimcha DePischa 2024 remember : as much as a person volunteers to help the poor to rejoice and…

קרא עוד...
פסח

חידושים וסיפורים לחג הפסח חג האמונה

לקט חידושים וסיפורים לחג הפסח חג האמונה. שכר מצוה – פסח חג האמונה רבי רפאל, תלמיד חכם וירא שמים, היה בעל-פונדק ידוע. בכל סביבתו העריצוהו והעריכוהו בגלל יושרו. נערץ היה גם על הכפריים ואיכרי הסביבה הגויים. כשלא הייתה הפרוטה מצויה…

קרא עוד...
ברסלב מאיר כללי

חמץ שעבר עליו הפסח | איך מזהים קוד חמץ?

בס"ד, *זהירות מחמץ שעבר עליו הפסח!* כדי שלא להכשל ח"ו בחמץ שעבר עליו הפסח אם לא נמכר, או להחוששים שלא מהני מכירת חמץ לחמץ ודאי כדעת הגר"א (במע"ר א' קפ"א), וכן לדעת החזו"א. חמץ שעבר עבליו הפסח | ה"קוד" לקניית 'מוצרי…

קרא עוד...
english-articles

Holiness of Pesach

Holiness of Pesach Help us we should merit to celebrate and accept upon ourselves the holy festival of Pesach with an extreme and enormous holiness with great joy and delight, we should merit to carry out the Mitzvah of four…

קרא עוד...
החיזוק היומי

אור החיים – תכלית סיפור יציאת מצרים, להגיע לאמונה בהשם

?אור החיים יומי? מתורת רבינו חיים בן עטר הקדוש זצוקללה"ה ?מאמר א'? תכלית סיפור יציאת מצרים, להגיע לאמונת ה' תכלית ומטרת סיפור יציאת מצרים, הוא לשמש אמצעי להגיע לאמונת ה', וידיעה שאין עוד מלבדו, וכל האמונות האחרות שקר וכזב, שהרי…

קרא עוד...
english-articles

The Passover Feast

The Passover feast or 'Pesach' is a Jewish festival that commemorates the deliverance of Israelites from slavery in Egypt. The Passover Feast It is celebrated annually from the 15th day of the Hebrew month of Nisan which corresponds with a…

קרא עוד...
פסח

מכירת חמץ אונליין

מכירת חמץ אונליין שטר הרשאה ושליחות | מכירת י"ג ומכירת י"ד ליראי שמיים המדקדקים במצוות התורה והלכותיה, מכירת י"ג ומכירת י"ד בהרשאה מקוונת שטר הרשאה מקוון למכירת חמץ בידי הגר"י אפרתי שליט"א. ניתן גם למכור במכירת י"ג כפי שהורה מרן פוסק…

קרא עוד...
ברסלב מאיר כללי

שאלה לרב | איך עושים ביעור חמץ ושריפת חמץ 2020 במגיפה ?

אקטואליה שאלה שנשאלו רבני הישיבה לקראת שריפת חמץ 2020 שנת תש"פ בימי המגיפה שאלה לרב | איך עושים ביעור חמץ ושריפת חמץ 2020 במגיפה ? שלום כבוד הרב נשמח להדרכה , מה עושים עם שריפת החמץ בימינו שיש מגיפה ?…

קרא עוד...
פסח

תפילה לחג הפסח

תפילה לחג הפסח – ערוך ומלוקט מהספר ליקוטי תפילות של רבי נתן מברסלב, מחולק לקריאה נוחה כהכנה וניקיון רוחני לחג הפסח. תפילה לחג הפסח יהי רצון מלפניך אלוקים אדירים אשר הוציאנו מעבדות מצרים, שאזכה לקבל חג הפסח הקדוש, זמן חרותנו,…

קרא עוד...
פסח

סדר בדיקת חמץ | סדר ביעור חמץ

סדר בדיקת חמץ | סדר ביעור חמץ – עם הברכות התפילות ועם תרגום. סדר בדיקת חמץ בלילה שלפני ערב פסח בודקים את החמץ, וחייבים לבדוק מיד בתחילת הלילה, ואסור להתחיל לאכול או לעשות שום מלאכה חצי שעה קודם הלילה. יש…

קרא עוד...
פרשת השבוע

פסח 2020 חול המועד תש"פ – בצל הקורונה | מאת ראש ישיבת ברסלב

פסח 2020 וחול המועד תש"פ בצל הקורונה לכבוד אחי ורעי. בחול המועד פסח זה – אנו סגורים ומסוגרים בתוך ביתנו אין יוצא ואין בא (זה כבר כחודש ימים) בבחינת (שמות יב-כב) "ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו". וזהו רצונו יתברך בלי…

קרא עוד...