פרשת השבוע ויקהל

פרשת השבוע

אהבת ישראל – אל תשנא את אחיך רק את הרע שנדבק בו !

אהבת ישראל מושג כל כך נחוץ בימינו מריבות שמאל ימין חולנים דתיים בפני הבית ומחוץ… לראש הישיבה יש מלא מארים ועיצות איך באמת לאהוב כל אחד מישאל והדבר העיקרי הוא שאני לא שונא את אחי רק את הרע שנדבק בו…

קרא עוד...
ברסלב מאיר כללי

לשם שמים | לשם יחוד קוב"ה ושכינתיה

לשם שמים | לשם יחוד קוב"ה ושכינתיה והכלל הוא שאסור לקיים המצוות וההלכות ושאר מעשים טובים – כמצוות אנשים מלומדה, אשר על כך התרעמו בעולמות העליונים כדברי הנביא (שם), וכדאיתא בספר חסידים : כשהוא נוטל ידיו, או שמברך ברכת המזון או…

קרא עוד...
פרשת השבוע

בני ישראל | הנהגת הדור הבא

כמה עיצות חיזוקים והתעוררות מראש ישיבת ברסלב על ענייני הדור והנהגתו בכל בית ובית, כי בימינו הדורות רצים קדימה ואנחנו (כל אחד בממשלתו – בביתו) הזקנים, צרכים להיות חכמים ולהנהיג את הבהמות כרועים נאמנים – לשמו עליהם שילכו ולא יסטו…

קרא עוד...
פרשת השבוע

פרשת השבוע ויקהל | כל ההשפעות מן השמים, ולא מכוחי ועוצם ידי !

פרשת השבוע ויקהל. כל ההשפעות מן השמים, והעיקר לא לטעות ולחשוב כוחי ועוצם ידי – עשה לי את החייל הזה ! וכשאדם מבין את זה, מאיר לו אור השם יתברך, וכשיש סייעתא דשמייא הכל הולך כסדר וזוכה לכל הברכות והישועות…

קרא עוד...

ויקהל

ויקהל וזהו (שמות לה, א) "ויקהל משה את כל עדת בני ישראל, ויאמר אליהם אלה הדברים אשר ציוה ה' לעשות אותם". בהיות כל איש שורר בביתו, עליו מוטל להדריך את בניו ובנותיו והתלויים בו, לעשות תמיד רצון ה' וללכת בדרכיו,…

קרא עוד...