פרשת השבוע לילדים

פרשת השבוע לילדים

פרשת השבוע לילדים ויגש

פרשת השבוע לילדים ויגש יוסף ראה שהגיע הזמן להתגלות לאחיו וקרא: "יוסף, יוסף! בוא והתגלה לאחיך!" האחים הביטו סביבם בציפייה לבוא יוסף… פנה אליהם יוסף ואמר: "אני הוא יוסף אחיכם". כששמעו זאת האחים, נבהלו מאוד ופנו לאחוריהם. הם פחדו שעכשיו,…

קרא עוד...
פרשת השבוע לילדים

פרשת השבוע לילדים ואתחנן

בואו ללמוד ילדים – חשיבות השמירה על הגוף ועל הנשמה שהם יתברך נתן לנו במתנה. והיא מצווה חשובה והזהרה חמורה של "נשמרתם מאד לנפשותיכם", כל מי שמקבל מאבא או אמא דבר יקר לשמור עליו צריך להזהר בשמירתו, מרוב אהבתו וכבודו…

קרא עוד...
ברסלב מאיר כללי

פרשת השבוע לילדים בא

פרשת השבוע לילדים בא בני ישראל התקשו לעכל את המצב החדש שהתהפך עליהם מרע לטוב. אחרי 400 שנות גלות הם זוכים לצאת ממצרים עם שפע מאוצרותיה. פרעה רץ כמטורף ברחובות ושואל היכן משה ואהרון, הוא מתחנו שיצאו ממצרים, השכנות המצריות…

קרא עוד...
פרשת השבוע לילדים

פרשת השבוע לילדים בשלח

פרשת השבוע לילדים בשלח מעט אחרי שעזבו בני ישראל את מצרים, התחרט פרעה על שהניח להם לצאת והחליט לרדוף אחריהם. כשראו ישראל את חילות פרעה מתקרבים אליהם נבהלו מאוד ורצו לברוח, אך לא היה להיכן: משני צדיהם היה המדבר פתוח…

קרא עוד...
פרשת השבוע לילדים

פרשת השבוע לילדים יתרו

פרשת השבוע לילדים יתרו יתרו היה חותן משה. עוד לפני יציאת מצרים הגיע משה למדיין ונשא את בתו ציפורה, שילדה לו את גרשם ואליעזר. איש עשיר היה יתרו ועובד אלילים חשוב בעיני עמו, יתרו היה עובד את כל העבודות זרות…

קרא עוד...
פרשת השבוע לילדים

פרשת השבוע לילדים משפטים

פרשת השבוע לילדים משפטים מצוות שבין אדם לחברו יקרות וחשובות מאוד לפני הקדוש ברוך הוא. בפרשת משפטים מפורטות חלק מן המצוות שבין אדם לחבירו, וכן הדין או העונש למי שעבר עליהן. עלינו להשגיח על מעשינו כלפי הזולת, ולהיזהר לא לגרום…

קרא עוד...
פרשת השבוע לילדים

פרשת השבוע לילדים ניצבים

פרשת השבוע לילדים ניצבים פרשת השבוע לילדים אל משה רבינו ועל יעל אוהבי התורה ועם ישראל. הם לומדיה הם המתמסרים אליה – היא מחזירה להם בכלפי כפליים אורה ואהבה – כן זוהי דרכה של תורה. לפני הסתלקותו של משה רבינו…

קרא עוד...
פרשת השבוע לילדים

פרשת השבוע לילדים פרשת תרומה

פרשת השבוע לילדים תרומה לאחר שהוציא ה' את עם ישראל ממצרים ונתן להם את התורה, הגיע הזמן לבנות משכן לשכינה – בית קדוש לה'. ממה יבנו את המשכן? הרי הם במדבר, ובמדבר אין חומרים יקרים ורבים כדי לבנות משכן מפואר.…

קרא עוד...
פרשת השבוע לילדים

פרשת השבוע לילדים צו

פרשת השבוע לילדים צו "וכל דם לא תאכלו…" אכילת דם הוא דבר אסור, והאוכל עובר על איסור כרת (מיתה ידי שמיים). הדם הוא הנפש – התכונות החייתיות של בעלי החיים טבועות בדמן, וכדי שלא תעבורנה אלינו, אנו נזהרים מלאכול דם. לכן…

קרא עוד...
פרשת השבוע לילדים

פרשת השבוע לילדים קדושים

פרשת השבוע לילדים קדושים "לפני עיוור לא תיתן מכשול" – היא אחת ממצוות בין אדם לחברו שמובאות בפרשת קדושים. אסור לשים מכשול לפני עיוור, כל חפץ או מכשול שעלול להזיק לו מבלי שיוכל להבחין בו. באיסור הזה נכלל כל אדם,…

קרא עוד...
פרשת השבוע

פרשת השבוע עלון לשבת ש"י עולמות" של ישיבת "נצח מאיר" הרב ויזנפלד שליט"א

לקט פנינים על פרשת השבוע, שיחות מוסר מעוררות עם הכוונה ודעת תורה בכל הנושאים, מאת ראש מוסדות ברסלב הרה"ח שמעון יוסף הכהן ויזנפלד שליט"א ישיבת "נצח מאיר". ניתן להתעדכן כל שבוע בע"ה ב"נ, בפרסום באתר"ברסלב מאיר", מיום רביעי בצהריים -…

קרא עוד...
פרשת השבוע לילדים

פרשת השבוע לילדים לך לך

פרשת השבוע לילדים לך לך הקב"ה ניסה את אברהם בעשרה ניסיונות , כדי לבדוק עד כמה הוא אוהב ומקיים את ציווי ה', ואברהם אכן עמד בכולם בשלימות ! אחד הנסיונות היה "לך לך" – ה' מצווה את אברהם אבינו לעזוב…

קרא עוד...
פרשת השבוע לילדים

פרשת השבוע לילדים – נח

פרשת השבוע לילדים | פרשת נח שלא כשאר בני דורו של נח שהיו רשעים, היה נח האיש הצדיק והתמים היחיד. אנשי דורו היו גוזלים, חומסים וחוטאים, ואפילו החיות והבהמות נהגו שלא כהוגן. שלח ה' את נח להזהיר את בני דורו…

קרא עוד...