פרשת השבוע

פרשת השבוע עלון לשבת – "שי עולמות" השקפת עולם עיצות ודרכים בעבודת השם יבתרך לבני דורינו על פי פרשת השבוע והשקפת תורה של רבינו נחמן מברסלב.

העלון השבועי יוצא לאור על ידי ישיבת נצח מאיר בראשות הרב שמעון יוסף הכהן ויזנפלד שליט"א.

עלה לתרופה

עם ישראל חי – כי יודעים לחיות! מתוך העלון "עלה לתרופה".

עם ישראל חי – למה כי יודעים לחיות בכל המצבים והגלויות! מתוך העלון "עלה לתרופה" כנסו לקרוא ולהתחזק. לדעת לחיות החיים האמתיים נמצאים במוח, היכן ששוכנת הדעת שאיננה יכולה לעולם. לגווע, צריך לדעת לחיות! פרשת השבוע מעמידה אותנו ברגעים שלפני…

קרא עוד...
פרשת השבוע

השם אוהב כל יהודי | הקב"ה אנחנו אוהבים אותך | פרשת שמות

השם אוהב כל יהודי! מכירים את השיר הקב"ה אנחנו אוהבים אותך, אבל תכניסו חזק לראש ש… הקב"ה אתה אוהב אותי. אם רק היינו כמה אבינו מלכנו השם אוהב אותנו עם ישראל וגם השם אוהב אותי בתור יהודי בתוך שאר עמו…

קרא עוד...
פרשת השבוע

כל אדם חייב למצוא לעצמו פינה ללימוד תורה | פרשת ויגש

כל אדם חייב למצוא לעצמו פינה ללימוד תורה את זה לומדים מיעקב אבינו שירדו לגלות מצריים ואף על פי כן הדבר הראשון היה למצוא פינה ללימודי תורה. וכן כל אדם מאיתנו צריך… (בראשית מו-כח) "ואת יהודה שלח לפניו אל יוסף…

קרא עוד...
פרשת השבוע

כל אדם צמא לכבוד | פרשת השבוע מקץ

תקצרי פרשת השבוע ישיבת ברסלב – כל אדם מצא לכבוד אבל שוכח שהכל מאת השם יתברך! כל אדם צמא לכבוד | פרשת השבוע מקץ (בראשית מא-טו, טז) "ויאמר פרעה אל יוסף.. ואני שמעתי עליך.. ויען יוסף את פרעה לאמר בלעדי".…

קרא עוד...
פרשת השבוע

מרגיש נרדף ? אל תדאג השם איתך !

אל תרגיש נרדף האלקים איתך! וזה בחי' ויהי הוי"ה את יוסף (בראשית לט-ב/כא) כתיב: "וישנאו אותו, ולא יכלו דברו לשלום.. ויוסיפו עוד שנוא אותו.. ויקנאו בו אחיו, ויאמרו איש אל אחיו, הנה בעל החלומות הלזה בא, ועתה לכו ונהרגהו, וישליכוהו…

קרא עוד...
פרשת השבוע

תודה להשם על הטכנולוגיה שבדורינו | סכנת האייפון

תקציר: תודה להשם על הכל – אבל מה נעשה עם סכנת האייפון? כמה יש להודות בדור שלנו על מליוני חסדים שמייטיב השם עם כל אחד מעימנו בדור המתקדם ומלא חידושים וטכנולוגיה – אבל מאידך האייפונים ושאר הפלאפונים למינייהם – זה…

קרא עוד...
פרשת השבוע

למה לי הבכורה | פרשת תולדות

(בראשית כה-לב) "ויאמר עשו הנה אנכי הולך למות, ולמה זה לי בכורה". פרש"י למה לא רצה עשו את הבכורה – כי מתנודדת והולכת היא הבכורה, שלא תהא כל העת העבודה בבכורות, כי שבט לוי יטול אותה, ועוד אמר עשו מה…

קרא עוד...
פרשת השבוע

פרשת השבוע חיי שרה | גבר כמה אתה מעריך את אשתך?

מגיע הבית נזרק על המיטה ומתלונן למה אין אוכל בזמן… ביניינו גבר כמה זמן אתה משקיע במחשבה להעריך את אשתך? כמה מילים מפרשת השבוע על חיי הנישואים ושלום בית מאת ראש ישיבת ברסלב. גבר כמה אתה מעריך את אשתך? (בראשית…

קרא עוד...
פרשת השבוע

איפה אנחנו עם אהבת ישראל | פרשת השבוע וירא

איפה אנחנו עם אהבת ישראל? וכי מעניין אותנו כלל וכלל זולתינו? וכי אנו דואגים ומחפשים להטיב ליהודים היקרים, שאין אנו מכירים, ואפילו אלו שאנו מכירים? וכי מעניין אותנו באמת משלום חבירינו אפילו כששואלים אותו בשלומו זה באמת…? אהבת ישראל | הרב…

קרא עוד...
פרשת השבוע

כבוד הרב מה עושים עם דאגת הפרנסה?

כבוד הרב מה עושים עם דאגת הפרנסה? ראש הישיבה מדבר בעניין נשים חרדיות ועול הפרנסה! (בראשית יב-יא) "ויהי רעב בארץ וירד אברם מצרימה לגור שם, כי כבד הרעב בארץ. ויהי כאשר הקריב לבא מצרימה ויאמר אל שרי אשתו, הנה נא…

קרא עוד...
החיזוק היומי

לעשות התעוררות מלמטה כדי שיהיה התעוררות מלמעלה – פרשת לך לך מאת אור החיים הקדוש

כל אדם 'צריך לעשות התעוררות מלמטה כדי שיהיה התעוררות מלמעלה' – לעשות את שלו והשן יעזור לו יפתח לו בהמשך… התעוררות – פרשת השבוע 'לך לך' – 'אור החיים הקדוש'. 'צריך לעשות התעוררות מלמטה כדי שיהיה התעוררות מלמעלה' "וַיְבָרְכֵהוּ וַיֹּאמַר בָּרוּךְ…

קרא עוד...
פרשת השבוע

צדיק תמים ולא צדיק טמבל | פרשת השבוע נח

צדיק תמים ולא צדיק טמבל | פרשת השבוע נח וזהו (בראשית ו-ט) "אלה תולדות נח, נח איש צדיק תמים היה בדורותיו". הנה הפסוק לא הסתפק לומר נח איש צדיק היה בדורותיו, אלא הוסיף שהיה צדיק תמים. ובביאור 'תמים' – ואיתא…

קרא עוד...
פרשת השבוע

בראשית הוא הרצון – הן בעבודת השם והן בשאר הנושאים | פרשת בראשית

וזהו (בראשית א-א) "בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ, והארץ היתה תוהו ובוהו"… הרבה אנשים יש להם רעיונות נפלאים של מפעלים רוחנים או גשמיים אדירים, אלא שבין הרעיון להקמתו יש כברת דרך ארוכה ולא פשוטה עם הרבה מניעות ומכשולים…

קרא עוד...