פרשת לך לך

פרשת השבוע

כבוד הרב מה עושים עם דאגת הפרנסה?

כבוד הרב מה עושים עם דאגת הפרנסה? ראש הישיבה מדבר בעניין נשים חרדיות ועול הפרנסה! (בראשית יב-יא) "ויהי רעב בארץ וירד אברם מצרימה לגור שם, כי כבד הרעב בארץ. ויהי כאשר הקריב לבא מצרימה ויאמר אל שרי אשתו, הנה נא…

קרא עוד...
פרשת השבוע

איך לי כוח ? איך מייצרים רצון לעבודת השם | פרשת השבוע לך לך

מעלת וגודל הרצון | פרשת השבוע לך לך כדי שהאדם יזכה לעשות רצון ה' באופן תמידי (ואפי' חד פעמי, וכ"ש תמידי) צריך שיהי' לו רצון ומוטיבציה לכך, כי על כל דבר אפילו גשמי כגון לעבוד עבודה או לתקן חפץ וכל…

קרא עוד...
פרשת השבוע

צא מהארציות שלך תתחיל להיות רוחני | פרשת השבוע לך לך

"לך לך מארצך" כלומר צא מהארציות שלך | פרשת השבוע לך לך וזהו שנאמר לאברהם אבינו (בראשית יב-א) "לך לך מארצך" כלומר צא מהארציות שלך, כי כל אחד מאיתנו תפוס בהרגלים מגושמים, כגון מי שמגישים לפניו אוכל, כגון מרק או בשר,…

קרא עוד...