אלימות

בס"ד. ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר משפטים לכבוד... אחדשה"ט! בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע

אלימות לא שייך ביהדות – פרשת השבוע משפטים (שמות כא-יב) "מכה איש ומת.. מות יומת".

אלימות | פרשת משפטים

יהודי מטבעו רחוק ממעשי אכזריות מאד מאד מאד, ובכלל הנ"ל מעשי אלימות פיזית כהכאה לזולתו, וקל וחומר רצח.

והנה הרצח יכול להתבצע בשניות בודדות, ובפרט בנשק של ימינו, ולא רק – והנה הרוצח לפני שרצח הי' לו חזקת כשרות, והי' רחוק ממעשה הזועה שביצע, ומסתמא שניה לאחר המעשה מתחרט חרטה עמוקה על מה שעשה, וא"כ כלל הפשע שלו מתרכז בכמה שניות בודדות של חוסר יישוב הדעת, שמקודם לא היו, ואח"כ לא יהיו, מסתמא, ואף גם מתחרט חרטה גמורה ממה שעשה,

וא"כ למה התורה חייבה אותו בגזר דין מות?! ומה גם שיתכן שנקלע על ריב לא לו, או סתם הגיע למצב של הכאה ונתינת וקבלת מכות. ולא שתיכנן מראש לרצוח, במחשבה תחילה. וכן משמע לשון הפסוק "מכה איש ומת" ולא כתוב "מכה איש והרגו או ורצחו" אלא 'ומֵת' שמשמע כאילו מת מאיליו. כי אע"פ שלא חייב מיתת בית דין אלא אם כן הי' שם עדים והתראה. (רמב"ם, ה' סנהדרין פי"ב ה"ב- ה"ג), וכן בענין 'הכאה של מיתה' כדפרש"י כאן על הפסוק הזה,

מכל מקום יתכן מאד שמתחילה לא חשב כלל על הכאה של רציחה, ועל רציחה בכלל, אלא שהתחילה קטטה, ובתוך כדי האירוע גלש ואיבד יישוב דעתו, והדבר התגלגל לרצח, בלי לתכנן על כך מראש. וא"כ קשה הנ"ל.

ויש לומר שיהודי צריך להתרחק אלף אלפי פרסאות, מדבר שיודעים בערך איך זה מתחיל ולא יודעים איך זה יגמר, ובכל קטטה ומריבה והכאות א"א לדעת לאן זה ימשך, ואיך זה יגמר.

וע"כ מי שנכנס לכך הוא כמפקיר עצמו לכל ההשלכות. זאת ועוד שמכיוון שיהודי מטבעו ושורשו הוא כל כך רחוק מכך לא יתכן שבשניה אחת, ישחרר כל החיוֹתיות שבאנוש, אלא א"כ כבר הרבה זמן מקודם פרץ מחסום אחר מחסום שיש בטבע הנפש האנושית ובפרט היהודית, כגון שבשכבו על משכבו ובמנוחה עבר דרך מוחו ודעתו מחשבת פיגול, שאם יקלע בכזה מצב, או אם יפגעו בכבודו, או יעשו לו כך וכך הוא לא יהסס להגיב בכל צורה, אפי' תהי' התוצאה מה שתהי',

כלומר שה' הטביע באדם וגדר אותו בהרבה מחסומים שלא יוכל לרצוח בפועל, והוא פרץ אותם בדעתו שוב ושוב, עד שכשהגיע הניסיון המעשי אכן כבר היה מוכן לכך, וזה מה שביצע, נמצא שהוא לא פעל רק לפי דחף השיגעון הרגעי אלא פעל ושיחרר תובנות שכבר מזמן החליט וקבע בלבו, והיו אצלו בבחינת 'תוכנית מגירה' ששלף בבא ניסיון המעשי, רח"ל מהאי דעתא.

ולמדנו מכאן כמה האדם צריך להתרחק ולהוסיף מחסומים על מחסומים, וכמה צריך להזדעזע כשחולפת מחשבת אלימות במוחו, אפי' בהעברה מהירה דרך מחשבו. וצריך להזדעזע שוב ושוב עד שיעקור המחשבה שחלפה בלב ומוחו.

וכמו כן למדנו להזהר ולהזהיר מיין ומשקאות חריפים, וסמים מכל סוג, אפילו הקל שבקלים, ואייפון ואינטרנט, אפילו מגלישה חד פעמית וקצרצרה ולצורך, כי כל הדברים הנ"ל ועוד הרבה כמותם האדם חושב שיהא לו שליטה בענינים, והוא סומך על עצמו, וידוע שהנ"ל יודעים בערך איך זה מתחיל ולא יודעים איך זה יגמר. וכידוע שכל הנ"ל מביא אסונות וחורבן רוחני וגם גשמי, רח"ל.

ויהי רצון שנלך בדרכי ה' ותורתו הקדושה בתמימות ופשיטות.

פרשת השבוע משפטים – להורדה והדפסה עלון לשבת "שי עולמות"

בברכת התורה וכטו"ס
ראש ישיבת נצח מאיר
שמעון יוסף הכהן ויזנפלד

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה