100% שלום בית | הכלל הגדול לא לנסות לשנות אלא להשתנות

בס"ד. ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר מטות | לכבוד... אחדשה"ט! בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע

אם חיפשתם עיצה ודרך להשכין שלום בית ולהכניס שלווה ושמחה לבתיכם? אז הנה כמה כללים לחיים טובים מראש ישיבת ברסלב :

וזהו (במדבר ל-יז) "אלה החוקים אשר ציוה ה' את משה בין איש ואשתו", וגו'.

והנה "חוקים" – להבדיל ממשפטים – הם לא פסיקות שיכליים פשוטים ומובנים לכל, אלא גזירות של מלך מלכי המלכים, שאין רשות להרהר אחריהם (כדפרש"י על פסוק זאת חוקת התורה (במדבר יט-ב), שיש בהם שכל אלקי עמוק אשר לאו מוחא סביל דא, ואשר על פי השכל האנושי הפשוט נראים להיות דברים מוזרים. והנה ביחסים בין איש לאשתו, ישנם חוקים ודברים לא מובנים אצל האיש על חשיבת והתנהגות אשתו, וכן להיפך אצל האשה על התנהגות בעלה,

כי בעל ואשה הם שונים מאד בתכונותיהם חשיבתם ובעולמם הריגשי, ובעל ואשה הם כיצורים נפרדים ושונים שכל אחד מהם מפלנטה אחרת, בחשיבה ורגש שונה, וצריכים ללמוד לחיות ביחד מתוך הרמוניה, והבנה הדדית, באהבה ואחוה ושלום ורעות. וזה ניתן רק ע"י מידות טובות ואינטיליגנציה רגשית שכל אחד מהם לומד ומפתח להבין צרכי ורגישות זולתו.

הכלל הגדול בשלום בית – לא לנסות לשנות אלא להשתנות

ודברים אלו "ציוה ה' את משה" ונמסר לחכמי הדורות, איך בעל צריך להתנהג על פי התורה ועל פי הדרך ארץ עם אשתו, וכן איך האישה צריכה להתנהג עם בעלה.

ולדוגמא :

אשה שרואה ג'וק (מילה שמקורה ברוסית ובאידיש, והוא התיקן או מקק בשפה המדוברת בארץ, קוקרצ'ה la cucaracha בספרדית) מזדעזעת ונגעלת עד עומק נפשה, וגורם לה חרדה והרבה פעמים מעשיה ופעולותיה משתתקים ולא יודעת מה לעשות, ומבחינתה היתה קוראת לעזרה דחופה מהמשטרה, או מכבי אש, או כוחות הצלה אחרים ומפעילה לחצן מצוקה לקרוא לכוחות שיבואו לעזרתה והצלתה. ואם מישהו מגיע ודורך על הג'וק, אפילו היא לא רואה את הפעולה רק שומעת את קול המיעוך והדריכה, היא נגעלת עד כדי הקאה ועילפון (עד ולא עד בכלל).

ואיש הרואה את הנ"ל, נראה לו הכל משעשע והזוי ומוזר מאד כל התנהגות האשה.

וכן לפעמים אשה מקפידה מאד [ולפעמים עקב כך היא יוצאת למלחמת עולם]. שבעלה יחזיר את הכיסא ממש ממש למקומו, וכן הכוס והכפית לאחר שתייתו, וכן כל מיני חפצים קטנים שבבית [אמר המעתיק לשים גרביים במקום זה חוק כדי שלא תשתגע], ולפעמים מקפידה מאד שיעשה במהירות (אף שבעלה יעשה כן אחר כך), וכן בהרבה תחומים היא מדברת ברמזים שלא ברורים לבעלה, והיא מתאכזבת שבעלה לא מבין אותה ורמזיה ולא רגיש כלפיה וצורכיה.

והנה עולמה הרגשי הוא מורכב מאד ומפותח מאד ועם ציפיות רבות ורגישויות שהם רחוקים מטבעו של בעלה. וכן להיפך יש הרבה דברים שהאשה מטבעה וכו' לא מבינה את בעלה ואת צרכיו ואת רגישויותיו.

ועכ"פ הדרך הבריאה היא לא לשנות את טבע השני כי היא לא תצלח, אלא צריכים מידות טובות ורצון טוב והדרכה נכונה איך להבין ולהרגיש ולהכיל את השני כמות שהוא אף שלפי הבנתו ושכלו לא אמור להיות כך ואצלו הדבר כעין חוק בלי טעם.

וזהו "אלה החוקים אשר ציוה ה' את משה בין איש ואשתו", הכל כנ"ל. [והנה מענין לענין דומה, בסיפא דקרא כתיב "אלא החוקים.. בין אב לבתו בנעוריה בית אביה". כי גם ביחסים בין הורים לנערות וכו' ובפרט בדורינו אנו, יש דברים שקשה לאב להבין התנהגות בתו, וקשה לבת להבין את אביה, שלדעתם הם רחוקים לא מובנים, וצריך ס"ד ושכל ישר והדרכה נכונה איך להתנהג כרצון ה', כדי שהדורות ימשיכו בדרך הקודש.

בברכת התורה וכטו"ס

הר' שמעון יוסף הכהן ויזנפלד – ישיבת ברסלב "נצח מאיר" ירושלים

תרומות לישיבה יתקבלו בברכה 052-565-2005 או דרך האתר – תרומות

הראה עוד

כתיבת תגובה